Nieuwsbegrip Jonge mantelzorgers

Samen met Nieuwsbegrip ontwikkelde MantelzorgNL een les begrijpend lezen met als onderwerp ‘Zet mantelzorgers in het zonnetje’. Hiermee willen wij bij kinderen de bewustwording vergroten rondom het zorgen voor elkaar en om begrip voor elkaar op te roepen. De lessen zijn gemaakt op A, B en C niveau (groep5 t/m 2e klas middelbare school). Op elk niveau zijn een handleiding, teksten en opdrachten beschikbaar.

Meer informatie nodig?