Jonge mantelzorgers met een migrantenachtergrond

De mantelzorgtaken van migranten beginnen vaak al op jonge leeftijd, omdat oudere migranten de taal minder goed beheersen. Denk aan administratie, begeleiden bij contact met instanties en professionals, geven van ondersteuning bij medicijngebruik en optreden als tolk.

Jongeren krijgen door de mantelzorg verantwoordelijkheden die niet passen bij hun leeftijd en lopen extra risico op verminderde schoolprestaties en vroegtijdige schooluitval.

Waarom is extra aandacht nodig?

Onderzoek laat zien waarom er extra aandacht nodig is voor deze groep jonge mantelzorgers (Expertiselab Jonge mantelzorgers, 2019):

  • Mantelzorgende studenten zijn vaker vrouw en hebben een niet-westerse achtergrond.
  • Een variabele die van grote invloed is op hoe mantelzorg ervaren wordt is de woonsituatie. Wanneer een jonge mantelzorger thuiswonend is wordt, hij of zij 24/7 geconfronteerd met situatie en is het lastig op te laden. In traditioneel niet-westerse gezinnen kunnen jonge mantelzorgers niet eerder uit huis dan wanneer zij trouwen.
  • Jonge mantelzorgers met een migrantenachtergrond vinden het lastig om mantelzorg te melden en hulp te vragen door schaamte wanneer er sprake is van mantelzorgtaken die gaan over een taalbarrière bij de zorgvrager.