Lokale samenwerking

Hoe bevorder je lokale samenwerking voor mantelzorgers?

Bij goede lokale samenwerking zijn zowel mantelzorgers, professionals zorg en welzijn als zorgvragers gebaat. Een win-win situatie dus. Maar hoe geef je deze samenwerking vorm en waarom? Dat lees je op deze pagina.

Aan welke professionals kun je dan denken?

Aan alle professionals in zorg en welzijn: van thuiszorgmedewerker tot leerplicht ambtenaar tot de boodschappenbuschauffeur. Van vrijwillige taalmaatjes tot medewerker arbodienst tot medewerker van een medische kinderdagverblijf.

Waarom lokaal samenwerken?

Mantelzorgers zijn gebaat bij de juiste en tijdige ondersteuning, zodat zij op een prettige manier de zorg kunnen volhouden. Dit zorgt ook voor betere zorg voor de naaste en voorkomt een groter beroep op de formele zorg.

Professionals in zorg en welzijn komen veel in contact met mantelzorgers. Zij kunnen mantelzorgers herkennen en erkennen, problemen signaleren en hen wijzen op mantelzorgondersteuning. Als er problemen van overbelasting zijn, maar ook juist om dit te voorkomen.

Wanneer professionals (meer) oog hebben voor de mantelzorger in een zorgsituatie kan ook de onderlinge samenwerking tussen mantelzorgers en professional verbeterd worden. Dit levert tijdwinst en betere zorg op.

Wat is hiervoor nodig?

Dat iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt. En dat verwachtingen over en weer helder zijn. Wat kun je verwachten van een professional? Wat van een naaste?

Hoe kun je als mantelzorgondersteuner goed lokaal samenwerken?

Stappenplan:

  1. Formuleer je eigen rol: Ben je actief als mantelzorgondersteuner? Of belangenbehartiger? Of expertisecentrum? Welke rol heb je?
  2. Formuleer je doelen: Wat wil je bereiken? Wil je bijvoorbeeld meer doorverwijzingen? Of wil je dat professionals meer oog hebben voor mantelzorgers? Welke doelgroepen en welke thema’s zijn belangrijk? Waar liggen kansen?
  3. Maak een plan: Breng in kaart welke samenwerkingspartners voor jou van belang zijn en stel prioriteiten. Welke belangen spelen er?
  4. Kom in actie en ga samen aan de slag: Wat zijn gezamenlijke ambities? Bespreek elkaars belangen. Hoe kan je elkaar aanvullen en versterken?
  5. Evalueer: Past het bij je eerder opgestelde rol, doel en plan? Is er bijsturing nodig? Hoe gaat de samenwerking?

Met wie kun je samenwerken?

Samenwerken kan met heel veel verschillende partijen, voor verschillende doelgroepen mantelzorgers. Dat zie je in de infographic Laat lokale samenwerking bloeien. Per doelgroep kun je met verschillende thema’s aan de slag, denk aan: respijtzorg, ontspoorde mantelzorg, belangenbehartiging of lokale beleidsbeïnvloeding.

Digitale bloem lokaal samenwerken

Wat kan MantelzorgNL voor je doen?

MantelzorgNL kan ondersteunen om de lokale samenwerking te versterken en het proces te begeleiden en faciliteren. We bieden op maat trainingen, coaching en advisering.

Wil je meer weten?

Neem contact op met een van onze adviseurs via advies@mantelzorg.nl of bel 030-6592222.