Versterk het gesprek over dementie met mantelzorgers met een migratieachtergrond

Het aantal oudere migranten met dementie groeit. Daardoor komen er ook steeds meer mantelzorgers met een migratieachtergrond. Hoe ga je het gesprek aan met mantelzorgers met een migratieachtergrond?

Relatief weinig ondersteuning

Migranten met dementie en hun mantelzorgers ontvangen relatief weinig professionele zorg en ondersteuning. De zorgtaken komen vaak terecht bij één mantelzorger. Dit leidt tot overbelaste mantelzorgers en patiënten die niet de juiste zorg en ondersteuning ontvangen. Er wordt binnen families weinig gesproken over het delen van zorg. Ook professionals gaan weinig in gesprek met migranten met dementie en hun mantelzorgers over de mogelijkheden van zorg en ondersteuning.

Oefenmateriaal en podcasts

Om hier verandering in te brengen ontwikkelden we binnen het project Taking Care of Caregivers producten om het gesprek met mantelzorgers met een migratieachtergrond te versterken. Welke erkenning en waardering hebben mantelzorgers nodig? Hoe kun je het gesprek over overbelasting voeren en hen faciliteren om hulp binnen het eigen netwerk en het formele netwerk te accepteren?

De informatieve (oefen)materialen, tips & tricks, achtergrondinformatie en podcasts vind je op de website van Pharos.