Mantelzorgers ondersteunen

Als mantelzorgers langere tijd zorg verlenen, lopen zij het risico overbelast te raken. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat zij zelf ziek worden, moeten stoppen met werken of hun sociale contacten verliezen. Daarom is het belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen. MantelzorgNL biedt daarvoor verschillende hulpmiddelen: informatie, trainingen en advies.

Uitgangspunten van de ondersteuning

Mantelzorg is nooit verplicht en mantelzorgers kunnen zorg op hun eigen wijze verlenen. Daarnaast kunnen mantelzorgers de zorg combineren met werk en andere activiteiten én zorg mag niet leiden tot financiële problemen. Mantelzorgers kunnen in gesprekken met gemeenten en zorgaanbieders praten over hun belangen. En de samenwerking met de formele zorg vindt plaats op basis van gelijkheid.

Wie ondersteunt mantelzorgers?

Gemeenten, steunpunten mantelzorg en medewerkers in de zorg ondersteunen mantelzorgers.

Mantelzorgers hebben daarbij met veel verschillende professionals te maken. Bijvoorbeeld met een mantelzorgconsulent, een Wmo consulent, een medewerker wijkteam, een fysiotherapeut of een huisarts.

In de factsheet Welke professionals helpen mantelzorgers?, geven we een overzicht van de professionals waar de meeste mantelzorgers mee te maken krijgen. Per professional vertellen we wat hij of zij kan doen en hoe.

Waar bestaat de ondersteuning uit?

De ondersteuning is heel divers: informatie, advies, emotionele steun, praktische en materiële hulp, vervangende zorg en financiële tegemoetkoming. Belangrijk is om te achterhalen waar de mantelzorg zelf behoefte aan heeft. Dit kun je doen door het gesprek aan te gaan.

Ben je mantelzorger? Lees dan hier alles over ondersteuning.

Ondersteunend materiaal