Toolkit Palliatieve Mantelzorg

In deze toolkit vind je materiaal om:

  • zelf meer te leren over deze specifieke fase
  • te sturen aan mantelzorgers
  • een bijeenkomst voor mantelzorgers te organiseren
  • om een lokale campagne op te zetten en mantelzorgers en breder publiek te informeren

Artikelen & handouts

Handout, maart 2020 | Hoe help je mantelzorgers in de zorg voor iemand die niet meer beter wordt?
Elke mantelzorger en elke mantelzorgsituatie is uniek. Desondanks blijkt uit onderzoek dat veel mantelzorgers overeenkomstige behoeften hebben op het gebied van ondersteuning. Op basis van deze overeenkomsten zijn een viertal profielen uiteengezet, welke te zijn gebruiken als hulpmiddel voor het maken van een inschatting van de ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger. Lees meer over mantelzorgprofielen.

Artikel Mantelzorger, februari 2020 | Hulp tijdens het zorgen voor een naaste tijdens de palliatieve fase
Om de palliatieve fase zo goed mogelijk door te komen, is het belangrijk zo nu en dan ook stil te staan bij wat je als mantelzorger nodig hebt. Waar kun je allemaal doen om het mantelzorgen in deze fase voor jezelf te verlichten? Lees het artikel

Artikel magazine van KBO-PCOB, november 2019 | Tips die het mantelzorgen lichter maken
Zorgen voor een dierbare in de laatste fase is vaak zwaar en ingewikkeld, in praktische en in emotionele zin. Hoe beleven mantelzorgers deze periode van intensief zorgen en naderend afscheid? Welke mensen zijn erbij betrokken? Hoe blijven mantelzorgers op de been? Tips die het mantelzorgen lichter maken

Artikel Libelle, juni 2019 | Afscheid nemen van het leven
Afscheid nemen van het leven. We hebben het er liever niet over. Dat is jammer, want daarmee maken we het onszelf én onze naasten juist moeilijker als het moment daar is (en nog lange tijd daarna). Lees het artikel

Artikel Mantelzorger, juni 2019 | Mantelzorg in de palliatieve en terminale fase
In dit artikel geeft projectleider Palliatieve zorg tips en adviezen die tijdens de palliatieve en terminale fase van de zorgvrager van pas komen, en dan met name om de mantelzorger tijdens deze moeilijke fase te ondersteunen. Mantelzorg in palliatieve en terminale fase

Artikel ZonMw, mei 2019 | Kunst als middel om over Mantelzorg in gesprek te komen
De zorg en het leven van mantelzorgers blijven in de palliatieve fase vaak onzichtbaar. Kunst is een mooie ingang om hun perspectief invoelbaar en bespreekbaar te maken. Zo ontstaat aandacht voor en erkenning van zowel de geliefde patiënt als de mantelzorger. Kunst als middel om over mantelzorg in gesprek te komen

Artikel Pallium, september 2018 | Onderzoek Zorgnetwerken. 
De meeste mensen willen tot het eind van hun leven thuis blijven. Mantelzorg is daarin cruciaal. Welke mantelzorgers en andere zorgverleners zijn er eigenlijk betrokken bij de zorg voor thuiswonende ouderen? En hoe kunnen mantelzorgers ondersteund worden? Onderzoek Zorgnetwerken

Informatie over vrijwilligers in de palliatieve zorg

Fleur Imming, directeur Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, vertelt in onderstaande video over het werk van vrijwilligers in de palliatieve en terminale zorg en de bijdrage die zij leveren in de laatste levensfase van zorgvragers. En dan vooral gericht op wat zij kunnen doen om de mantelzorger in deze moeilijke tijd te ondersteunen.

Informatie die je als beroepskracht kunt sturen aan mantelzorgers

Ondersteunend materiaal voor bijeenkomsten

Ondersteunend materiaal voor een lokale campagne

Overige

MantelzorgBalans-Tool

De MantelzorgBalans-tool helpt mantelzorgers om balans te krijgen in hun leven. MantelzorgBalans biedt handige oefeningen, informatie en een mogelijkheid om herinneringen op te slaan. Wil jij meehelpen om de gratis tool onder de aandacht te brengen van mantelzorgers in de palliatieve fase? Kijk dan op Geef bekendheid aan MantelzorgBalans.

Graphic novel ‘Naasten’
Onderzoeker Maaike Haan en tekenaars Melanie Kranenburg en Niek van Ooijen maakten een graphic novel over zorgen voor een naaste wanneer deze ernstig ziek is. Via het boek wordt geprobeerd mantelzorg meer zichtbaar en bespreekbaar maken. Het boek is verkrijgbaar via de reguliere en online boekhandel.

Bekijk de preview