Zorg

Zorgorganisaties en mantelzorg

Als zorgorganisatie heb je regelmatig contact met de mantelzorgers van je cliënten. Voor je professionals zijn ze partners in de zorg. Dat vraagt om een goede samenwerking en afstemming. MantelzorgNL helpt je graag om daar beleid voor te ontwikkelen.

Mantelzorgbeleid

Het doel van mantelzorgbeleid is te komen tot een samenspel waarin de ervaring van de mantelzorger en de deskundigheid van de zorgprofessional optimaal worden benut. Hoe die samenwerking er precies uitziet, zal per situatie verschillen. Wel gelden altijd de volgende uitgangspunten:

  • De wensen en behoeften van de cliënt vormen de basis van de zorg.
  • De kwaliteit van de zorg is leidend.
  • Er is een open communicatie tussen cliënt, mantelzorger en professional.

Zorgplan

Een belangrijk instrument in de samenwerking is het zorgplan. Hierin legt de professional de afspraken vast die hij met de cliënt en de mantelzorger maakt. In het zorgplan staat wie welke taken uitvoert, hoe de afstemming plaatsvindt en hoe de communicatie verloopt. Regelmatige evaluatie en bijstelling van het zorgplan helpt om deze afspraken werkbaar te houden.

Wie te betrekken?

Je kunt in de samenwerking alleen de directe naasten van de cliënt betrekken, maar ook andere familieleden of leden uit het sociale netwerk van de cliënt, zoals buren of vrienden. Hiermee kan de cliënt zijn ‘gewone leven’ zo veel mogelijk voortzetten en kunnen familieleden en vrienden van betekenis blijven in zijn leven. Dit draagt bij aan zijn kwaliteit van leven.

Adviestrajecten van MantelzorgNL

Intensivering van de samenwerking tussen mantelzorgers en zorgprofessionals betekent voor veel organisaties een behoorlijke cultuurverandering. MantelzorgNL kan je daarbij helpen met praktische adviestrajecten. Zo kun je bij ons terecht voor:

  • een adviestraject Goed mantelzorgbeleid
  • advies over het versterken van sociale netwerken
  • scholing voor professionals, mantelzorgers en cliëntenraden

De adviestrajecten worden op maat gemaakt voor jouw organisatie. Je leest er meer over op de pagina Advies aan zorgorganisaties.

Zelf aan de slag met mantelzorgbeleid?

Dan kun je onder andere gebruikmaken van de volgende middelen: