Kerncijfers jonge mantelzorgers in Nederland (16 – 24 jaar)

Ongeveer een half miljoen jongeren van 16 tot en met 24 jaar zorgt voor een naaste met gezondheidsproblemen: in totaal gaat het om één op de vier jongeren. Dat blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Dit gaat vaak goed, maar niet altijd. Eén op de drie jonge mantelzorgers voelt zich matig of ernstig belast. Het geven van mantelzorg heeft consequenties voor het welzijn en de toekomst van die jongeren.

Download het onderzoek

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Factsheet | 01 -06 – 2022

Kerncijfers jonge mantelzorgers in Nederland (16 – 24 jaar)