Opleidingstraject Ondersteunen van mantelzorgers in de palliatieve fase

Bij persoonlijke zorg en ondersteuning in de palliatieve fase is goed samenspel tussen zorgprofessional, de cliënt zelf en zijn mantelzorger(s) onontbeerlijk. De COM is een persoonsgerichte benadering voor het ondersteunen van mantelzorgers van patiënten in de laatste levensfase, zodat zij de zorg kunnen blijven volhouden en zich beter gehoord voelen. COM staat voor Communicatie over Ondersteuningsbehoeften van Mantelzorgers.

We bieden verpleegkundigen een hiervoor op maat verzorgd traject aan.
Bestaande uit:

 • Trainingen:
  • Training Zorgen voor een naaste in de laatste levensfase
  • Training Aan de slag met de COM
 • E-learning modules
 • Intervisiebijeenkomsten

“Als je met de COM begrijpt wat de behoeften zijn van naasten en waar die vandaan komen kan je veel gerichter de juiste interventie inzetten. Dan ga je geen vrijwilligers inzetten als een naaste de ziekte en symptomen van de cliënt beter wil begrijpen en erop wil anticiperen. Je kunt je beslissing dan ook beter verantwoorden naar de verzekering.”

Training Zorgen voor een naaste in de laatste levensfase (Optioneel)

In dit onderdeel staan we stil bij het samenspel tussen de verpleegkundige en de mantelzorger. Hoe verloopt dit en hoe speel je adequaat in op de vragen en behoeften van mantelzorgers in deze fase.
De training bestaat uit:

Klik hier voor meer informatie over de training Zorgen voor een naaste in de laatste levensfase.

Training Aan de slag met de COM (licentie training)

In deze training spelen we in op de vraag hoe de COM als hulpmiddel en benadering ingezet kan worden bij het leveren van persoonsgerichte zorg. Aan de hand van voorbeelden en praktische oefeningen, leren professionals het instrument kennen en in de dagelijkse praktijk toe te passen.

“Door de COM word je bewust van alle facetten die uitgevraagd worden, die erbij komen kijken. Het is niet alleen de man die voor zijn vrouw zorgt maar ook iemand die zijn eigen dingen heeft. Het plaatje wordt er completer van. Het past bij een contextuele benadering.”

Ook staan we stil bij thema’s als rouw en verdriet en bespreken we diverse ondersteuningsmogelijkheden, waaronder de Mantelzorg balans tool, die mantelzorgers voorzien van relevante informatie en handige oefeningen.

En we geven inzicht in hoe de COM geïntegreerd kan worden in het (verpleegkundig) proces van gegevens verzamelen, analyseren en interpreteren om behoeftes van mantelzorgers beter te begrijpen en om passende steun te bieden.

“Klinisch redeneren is het continue proces van het verzamelen en analyseren van gegevens gericht op de vragen en behoeften van naasten zodat er passende zorg ingezet kan worden. De COM is daarbij een belangrijke tool en benadering om goed zicht te krijgen op de behoeften van naasten.”

De training is toegespitst op de Nederlandse situatie. Na de training ben je gelicenseerd om met de materialen van COM te werken. Wil je meer weten over de licentie? Neem contact met ons op of ga naar de site waar ook informatie is te vinden over de Engelse training van COM.

De training bestaat uit:

 • E-Learning Werken met de COM
 • E-learning Verwerken uitkomsten van de COM
 • Training 1 dag

Kosten training aan de slag met COM

Kosten om deze training incompany te organiseren zijn € 1.400,- (excl. btw), exclusief reiskosten en reistijd. Organisaties die zijn aangesloten bij MantelzorgNL met een aanvullend abonnement betalen  € 1.150,-(excl. btw), exclusief reiskosten en reistijd.

Intervisiebijeenkomsten (Optioneel)

Tijdens de intervisie brengen professionals een casus in waarin zij een dilemma ervaren met het toepassen van de COM. In de groep wordt deze onder leiding van een supervisor besproken. Doel hiervan is de deskundigheid onder professionals met betrekking tot de COM te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

 • Intervisie (0,5 dag – aanbevolen om 3x te doen)

Kosten intervisiebijeenkomsten

Kosten voor 3 intervisiebijeenkomsten zijn zijn € 1.020,- (excl. btw), exclusief reiskosten en reistijd. Organisaties die zijn aangesloten bij MantelzorgNL met een aanvullend abonnement betalen  € 840,-(excl. btw), exclusief reiskosten en reistijd.

Succesvolle implementatie

Het aanleren van nieuwe vaardigheden en het blijvend gebruiken van nieuwe interventies is een complex en uitdagend vraagstuk. Ieder mens grijpt gemakkelijk terug op oude patronen. De effectiviteit van de trainingen wordt vergroot door specifiek aandacht te besteden aan het implementatieproces: op verschillende manieren en gedurende langere tijd aandacht vragen voor de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers. We zien hierbij een rol weggelegd voor de direct leidinggevende. In deze e-learning module worden materialen en voorbeelden aangeboden voor een soepele implementatie van de COM.

 • E-Learning Krachtig implementeren van de COM

Wil je meer informatie over goed samenspel of heb je een vraag over het traject? Stuur dan een mail naar academie@mantelzorg.nl. Wij helpen je graag verder.