Signaalkaart jonge mantelzorgers primair onderwijs

Heb jij jonge mantelzorgers in je klas? Hoe signaleer je als leerkracht van een basisschool (over)belasting van een jonge mantelzorger? En welke initiatieven kun je nemen om dit aan te pakken? Op deze signaalkaart staan aanbevelingen en tips voor leerkrachten op de basisschool om het onderwerp bespreekbaar te maken en om de jonge mantelzorger (4-12 jaar) en het gezin ondersteuning te bieden. De signaalkaart kun je gratis downloaden.

De signaalkaart maakt in gedrukte vorm onderdeel uit van het ‘pakket basisschool’. Dit pakket is ontwikkeld om jouw bezoek aan een basisschool te ondersteunen. Deze kun je achterlaten als je bent langs geweest.

Mantelzorger aan het woord

MantelzorgNL kan je helpen om tijdens een gastles een ervaringsdeskundige haar verhaal te laten doen. Daarmee laat je echt de impact van zorgen voor zien.

Download en aanvragen