Stap 1: Vraagverheldering en doel

Stap 1: Vraagverheldering & doel

Start met een intakegesprek om de vraag van de mantelzorger helder te krijgen. Dit kun je doen op basis van vragenlijsten die de mantelzorger voor het gesprek heeft ingevuld.

Welke ervaringen heeft de mantelzorger tot nu toe? Wat is positief en wat niet? Tijdens het gesprek breng je de balans tussen draagkracht en draaglast in kaart. Hierbij kijk je ook naar de situatie van de mantelzorger:  leeftijd, werk, opleiding, zorgsituatie, relatie tot de zorgvrager.

Vragenlijsten en methodes om de belasting van mantelzorgers in kaart te brengen zijn bijvoorbeeld de vragenlijst Positieve Gezondheid, BordjeVol, EDIZ, Caregiver Strain Index, SACZO.  Bekijk alle vragenlijsten

Bepaal het doel van de ondersteuning

Is de vraag duidelijk? Stel dan vast welk doel je wilt bereiken met de ondersteuning, afgestemd op de vraag en registreer dat ook.

Wil je meer weten? Download het handboek

Het stappenplan in de praktijk

Wil je weten hoe dit in de praktijk werkt? Lees dan het verhaal van Thea en Bert