Stap 3: Evaluatie – monitoring – registratie

Stap 3: Evaluatie, monitoring & registratie

Evaluatie

Na maximaal 3 maanden evalueer je met de mantelzorger of de ingezette interventie(s) impact heeft gehad en het gewenste doel is bereikt. Heeft het gewerkt voor de mantelzorger?

De evaluatie kan plaatsvinden in de vorm van een gesprek, per telefoon, per email (schriftelijk) of face to face.

Vraag ook naar andere factoren die invloed hebben gehad op de situatie. Het kan zijn dat de zorgsituatie is veranderd, of dat de werkgever tegemoet is gekomen. Dit kan ook invloed hebben op hoe de mantelzorger zich voelt.

Voorbeelden van evalueren

Maak bij de evaluatie gebruik vragenlijsten die zijn ingezet bij stap 1. Zo kun je een vergelijking maken met de beginsituatie. Je kunt ook een evaluatieformulier gebruiken voor het bepalen van de impact.

Heb je de smaak te pakken? Download het handboek

Bij groepsactiviteiten is het belangrijk om te onderzoeken wat het mantelzorgers brengt. Dit kan door vragen te stellen in de groep of aan individuele mantelzorger. De evaluatie van groepsactiviteiten kan ook op een verhalende manier.

Download een aantal voorbeelden van evaluatieformulieren

Monitoring

De monitoring kan je samen met andere zorgprofessionals die bij de zorgvrager en mantelzorger over de vloer komen oppakken. Denk aan een wijkverpleegkundige of fysiotherapeut. Vraag of de professional kan helpen monitoren: hoe gaat het met de mantelzorger? Wijzigt de zorgsituatie of is er meer ondersteuning nodig?

Heeft de ondersteuningsactiviteit niet bijgedragen aan verandering? Stuur dan bij met andere interventies (zie stap 2). Evalueer na een bepaalde periode. Heeft de interventie wel effect? Blijf dan van afstand monitoren bijvoorbeeld via een telefonische afspraak per kwartaal.

Registratie

Registratie is belangrijk. In eerste instantie vraagt dit om een tijdsinvestering. Maar later zal dit je tijd besparen, omdat je inzicht krijgt in wat werkt en wat niet.

Je brengt zo in kaart wat het effect is van bepaalde interventies voor bepaalde hulpvragen of type mantelzorgers. Hiermee kun je ook het effect van interventies aangeven bij gemeenten.

Download een format voor registratie

Het stappenplan in de praktijk

Wil je weten hoe dit in de praktijk werkt? Lees dan het verhaal van Thea en Bert.