Team

Lieke Bos

Lieke geeft trainingen aan mantelzorgers en professionals. Voor mantelzorgers gaan deze merendeels over grenzen stellen, weerbaarheid & mindset, positieve gezondheid en inzicht krijgen in de eigen situatie, belasting en overbelasting. Trainingen voor professionals kunnen heel breed van aard zijn. Een onderwerp wat hierbij vaak aan bod komt is samenwerken met andere partijen en duurzame bruggen bouwen.

Lieke werkt inhoudelijk onder andere aan de thema’s: mantelzorgers met een migratie achtergrond, mensen die zorgen voor iemand met GGZ problematiek of een psychische kwetsbaarheid en grenzen stellen, schuld en schuldgevoel.

‘Als mantelzorger sta je klaar voor degene die de zorg nodig heeft, naast al je andere rollen en taken. Persoonlijk vind ik het belangrijk dat professionals aansluiten bij de zorgvrager en zijn/haar omgeving: wie heeft wat nodig hierin? Met wie kan de professional samenwerken dat een ieder passende zorg en ondersteuning kan krijgen? En hoe wordt voorkomen dat je als mantelzorger niet kopje onder gaat in het zorgen? Graag zet ik me in om hieraan bij te dragen.’

Lieke Bos

Lieke komt van een steunpunt mantelzorg en is bekend met het opzetten en uitvoeren van mantelzorgbeleid en het bereiken van verschillende doelgroepen mantelzorgers binnen een gemeente.