Verhaal uit de praktijk
Leestijd 2-4 minuten

Pré-mantelzorgwoningen in Berg en Dal

In de gemeente Berg en Dal kunnen ouderen die nog geen mantelzorg nodig hebben bij hun kinderen wonen. Die mogen in de achtertuin tijdelijk een tweede woning plaatsen voor hun vader of moeder. Wanneer er na verloop van tijd mantelzorg nodig is, hoeft er niets meer geregeld te worden en kunnen de kinderen direct voor de ouder zorgen. Hèlen Schot, Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkelingen, licht het beleid toe.

Voorbereiden op mantelzorg

‘We kregen kort na elkaar van verschillende inwoners het verzoek om een bijgebouw in hun achtertuin te verbouwen tot een woning voor hun vader of moeder. Ze verwachtten dat hun ouders de komende jaren mantelzorg nodig zullen hebben en wilden zich daar nu al op voorbereiden. De gemeente heeft veel waardering mantelzorgers. We willen hen graag ondersteunen, ook deze gezinnen die alvast de ouders in huis willen nemen.’

Voor 67 jaar of ouder

‘De gemeente staat daarom sinds kort pré-mantelzorgwoningen toe. De woning moet bestemd zijn voor iemand van 67 jaar of ouder. We hebben deze leeftijdgrens gekozen omdat mensen dan met pensioen zijn en vaak dan de behoefte ontstaat om kleiner te gaan wonen. In de jaren daarna neemt de kans toe dat zij mantelzorg nodig hebben.’
‘Er moet bovendien sprake zijn van een relatie die maakt dat men voor elkaar wil zorgen. Verder moet de pré-mantelzorgwoning passen in het bestemmingsplan of voldoen aan de regels voor vergunningsvrij bouwen.’

Tijdelijke omgevingsvergunning

‘We verlenen dan een tijdelijke omgevingsvergunning voor maximaal 10 jaar. Als er na verloop van tijd mantelzorg verleend wordt, wordt de woning in de achtertuin een reguliere mantelzorgwoning. Mocht er na 10 jaar nog geen sprake zijn van mantelzorg en woont de ouder er nog steeds, dan zal de gemeente besluiten om daar niet tegen op te treden. Ook een reguliere mantelzorgwoning is tijdelijk. Nadat de mantelzorgrelatie eindigt komt de woonfunctie van het gebouw te vervallen.’

Mantelzorg waardevol

‘De regeling is sinds mei 2017 van kracht. Er is vraag naar, al blijft het beperkt tot enkele verzoeken. Het is kostbaar om een woning in de achtertuin te plaatsen of een bestaand gebouw te verbouwen, en je moet de ruimte hebben. Maar de gemeente vindt mantelzorg waardevol en wil ook op deze manier mantelzorgers ondersteunen. We doen dat op meer manieren. Zo geven we mantelzorgers die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en op grote afstand wonen van degene voor wie ze zorgen, voorrang bij de toekenning van huurwoningen.’

Meer informatie

h.schot@bergendal.nl