Passende ondersteuning voor Indische en Molukse mantelzorgers door zorg en welzijn

Passende ondersteuning voor Indische en Molukse mantelzorgers

Hoe kun je als WMO-consulent, mantelzorgondersteuner, sociaal werker of (wijk)verpleegkundige Indische en Molukse mantelzorgers passend ondersteunen? En waarom is een aparte aanpak nodig? Om deze vragen te beantwoorden duiken we eerst de geschiedenis van oorlog een migratie. Ook culturele verschillen spelen een rol. We sluiten af met concrete adviezen.

Een pijnlijke geschiedenis: oorlog en migratie

Het koloniale verleden, de Japanse bezetting en de gebeurtenissen na het uitroepen van een onafhankelijk Indonesië hebben diepe trauma’s veroorzaakt binnen de Indische en Molukse gemeenschap. Trauma’s die doorwerken in de verschillende generaties. Lees meer over deze geschiedenis van oorlog en migratie.

Culturele verschillen

De Indische en Molukse cultuur is gericht op de gemeenschap in plaats van op het individu. De zorg wordt vaak binnen de familie opgepakt en wordt ervaren als een liefdevolle plicht. Dit kan extra druk geven op mantelzorgers. Ook omdat de latere generaties opgroeien in een Nederlandse ‘ik’ cultuur.

Het begrijpen van deze spanning en dat bespreken met elkaar is de basis van het op maat kunnen bieden van passende ondersteuning.

Een voorbeeld:

Bij mantelzorgondersteuning kijken we naar wat goed is voor de mantelzorger.  Denk bijvoorbeeld aan respijtzorg, zodat de mantelzorger even los kan komen van de zorg. Bij de Indische en Molukse mantelzorgers kan het beter werken als je voor zowel de zorgvrager als voor de mantelzorger iets organiseert.

Naar de homepage een Liefdevolle Plicht

Inspiratie

Liefdevolle Plicht is een initiatief van MantelzorgNL, Stichting Pelita en LSMO en mede mogelijk gemaakt

door het ministerie van VWS als onderdeel van collectieve erkenning Indische gemeenschap.