Nieuws

Hoe kan MantelzorgNL helpen bij ondersteuning ggz mantelzorgers?

Mantelzorgers van naasten met een psychische kwetsbaarheid lopen volgens het SCP een hoger risico op overbelasting. Maar in hoeverre zijn ze in beeld bij onze aangesloten organisaties? Zijn er knelpunten in de ondersteuning van deze groep mantelzorgers en wat kan MantelzorgNL doen om de aangesloten organisaties te ondersteunen? MantelzorgNL zocht het uit.

Meer ondersteuning voor mantelzorgers ggz gewenst

Een ruime meerderheid (60%) van de ondersteuningsorganisaties die de vragenlijst hebben ingevuld (N=143) zegt de groep mantelzorgers van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de toekomst meer of anders te willen ondersteunen.

Lotgenotencontact (61%), informatie (54%) en cursussen (52%) worden het meest genoemd als mogelijke passende ondersteuningsvormen.

MantelzorgNL kan de aangesloten organisaties ondersteunen door kennis aan te bieden over ggz en mantelzorg, maar ook door meer publiciteit en erkenning voor deze specifieke groep mantelzorgers.

Ondersteuning in de ambitie door MantelzorgNL

Op de open vraag wat MantelzorgNL kan doen om de aangesloten organisaties te ondersteunen in hun ambitie om mantelzorgers ggz meer en beter te ondersteunen, zijn de antwoorden in grofweg twee groepen te verdelen.

Allereerst de behoefte aan “harde” kennis:

  • wat is de impact van ggz problematiek op de mantelzorger?
  • hoe pakt men de ondersteuning aan deze doelgroep op bij andere organisaties?
  • En vooral: informatie over succesvolle ondersteuningsvormen voor deze mantelzorgers

Daarnaast is de vraag om meer publiciteit en pr voor deze doelgroep:

  • het taboe moet doorbroken
  • aandacht voor de erkenning en herkenning van deze mantelzorgers
  • ondersteuning in de ontwikkeling van pr-materialen voor mantelzorgers die lokaal kunnen worden verspreid door de aangesloten organisaties
  • Hoe nu verder?

In 2020 besteedt MantelzorgNL extra aandacht aan deze specifieke groep mantelzorgers.

De resultaten van deze Steunpuntenpeiling bieden handvatten om de ondersteuning van mantelzorgers van naasten met een psychische kwetsbaarheid te verbeteren.

We kiezen een tweesporenbeleid.

Aan de ene kant lobby: richting VWS/Tweede kamer,  richting GGZ-instellingen en richting gemeenten. We brengen deze doelgroep specifiek onder de aandacht en proberen de positie te versterken.

Aan de andere kant gaan we ervoor zorgen dat deze specifieke doelgroep eerder de weg naar ondersteuning weet te vinden en dat professionals deze doelgroep beter kunnen herkennen en kunnen ondersteunen. Met bijvoorbeeld trainingen, posters en flyers, specifieke informatie op de website en andere informatieproducten.

We houden jullie via de Update op de hoogte.

Meer weten?

 

Deze website maakt gebruik van cookies.