Nieuws

Landelijk Congres Jonge Mantelzorg op 14 december 2020

Op 14 december vindt het Landelijk Congres Jonge Mantelzorgers plaats. Het thema van deze middag is Signalering jonge mantelzorgers: bewustwording – kennis delen – inspireren – best practices. De precieze invulling, het programma, tijd en locatie wordt eind september / begin oktober via email rondgestuurd naar alle aangemelde deelnemers.

Het congres is bedoeld voor jonge mantelzorgers, GGD’s, Lokale steunpunten mantelzorg, professionals in zorg en welzijn, Jeugdgezondheidszorg, gemeenten en ministeries, Onderwijs en belangstellenden die werken voor en met jonge mantelzorgers.

Het congres in april dit jaar kon helaas niet doorgaan in verband met de corona-crisis. Aanmeldingen van april blijven ook geldig voor het congres in december.

Wilt u er ook bij zijn? Save the date: maandag 14 december. Meer informatie volgt in september op de website van www.jmzpro.nl.

Het congres wordt georganiseerd door de volgende samenwerkingspartners: Vilans, Movisie, Vanzelfsprekend!?, Mantelzorg NL en JMZ Pro. Deze partners maken onderdeel uit van de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg. Het was de oorspronkelijke bedoeling om deze Alliantie tijdens het congres te laten starten. Inmiddels is de Alliantie tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger (begin juni jl.) gelanceerd op social media en de JMZ Pro website. Bij toekomstige berichtgeving worden voortaan alleen de Alliantie en het alliantielogo vermeld. Lees meer over de Alliantie en de andere partners op: www.jmzpro.nl/de-alliantie.

Deze website maakt gebruik van cookies.