Nieuws

Netwerkbijeenkomst lidorganisaties in Utrecht

Woensdag 10 januari organiseerde MantelzorgNL een goed bezochte netwerkbijeenkomst voor lidorganisaties in Utrecht. Uit het hele land kwamen mantelzorgconsulenten, innovatiemakelaars, mantelzorgmakelaars en andere betrokkenen bij elkaar om te discussiëren over thema’s rond informele zorg.
  • Lokaal samenspel formele en informele zorg
  • Lokale samenwerking informele zorg
  • Nieuwe vormen van ondersteuning door vrijwilligers ter ontlasting van mantelzorgers
  • Jonge mantelzorgers
  • Respijtzorg

In vier rondes wisselden de aanwezige lidorganisaties vragen en knelpunten rondom deze thema’s met elkaar uit. Daarnaast werden goede voorbeelden gedeeld. Er ontstonden levendige discussies en het bleek dat men veel van elkaar kon leren.

MantelzorgNL is druk bezig om de uitkomsten van de verschillende thema’s te verwerken tot een verslag. Dit verslag wordt op een later moment gedeeld met de lidorganisaties.

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst

Deze website maakt gebruik van cookies.