Nieuws

Steunpuntenpeiling: bezuinigingen op structurele subsidie

Een kwart van de organisaties die mantelzorgondersteuning biedt in opdracht van de gemeente, kreeg in 2021 te maken met een bezuiniging op de structurele subsidie. Dit blijkt uit de laatste Steunpuntenpeiling onder de bij MantelzorgNL aangesloten organisaties.

Dit lijkt zich komend jaar te herhalen. Hoewel slechts een klein deel medio mei al weet hoe de financiering er in 2022 uit gaat zien, geeft eveneens een kwart van hen aan volgend jaar te worden gekort.

Jonge mantelzorgers

Werkzaamheden waar organisaties nu niet aan toe komen door gebrek aan financiële middelen of mankracht, is met name maatwerk ondersteuning voor speciale doelgroepen mantelzorgers, zoals jonge – of werkende mantelzorgers.

Gemeenten zouden ook meer moeten investeren in respijtzorg, informatievoorziening of individuele begeleiding dan nu het geval is, aldus de organisaties.

Gemeentelijke mantelzorgwaardering

Tot slot is bij 7% van de gemeenten in het werkgebied van de organisaties de gemeentelijke mantelzorgwaardering afgeschaft.

Toch blijft in de meeste gemeenten de individuele waardering in stand, al dan niet gecombineerd met een vorm van collectieve waardering. De hoogte van de individuele waardering staat wel onder druk, aangezien meer gemeenten de waardering verlagen dan verhogen.

Meer informatie