Nieuws

Universiteiten moeten meer aandacht geven aan mantelzorgende studenten en promovendi

Minister van Engelshoven wil dat universiteiten mantelzorg beter bespreekbaar maken én dat zij promovendi wijzen op de mogelijkheid om zorgverlof op te nemen. Dat heeft ze aangekaart bij koepelvereniging VSNU, laat ze op 7 mei jl aan de Tweede Kamer weten.

Promoveren én zorgen valt niet mee

Promoveren en tegelijkertijd zorgen voor iemand met een chronische ziekte of beperking: dat valt niet mee, concludeerden onderzoekers van de Universiteit Leiden in maart.

Bijna driekwart van de ‘mantelzorgpromovendi’ ervaart constante stress en de helft heeft last van slaapgebrek.

Promovendi met mantelzorgtaken moeten vaker aan de bel trekken als ze overbelast raken, vindt de minister. Vaak weten zij niet dat zij recht hebben op zorgverlof. Deze promovendi moeten goede ondersteuning krijgen. Anderzijds mogen promovendi van de minister best wat vaker om hulp vragen bij hun begeleider.

Combinatie studeren en mantelzorg is soms zwaar

Ook voor mantelzorgstudenten valt de combinatie van studie en mantelzorgtaken soms zwaar. Toch laten zij vaak niets merken van hun zorgen.

Ze trekken pas aan de bel als sprake is van overbelasting, een (dreigend) negatief studiekeuze advies, het verlopen van de diplomatermijn van DUO of verslechtering van de eigen gezondheid.

Reden van deze late hulpvraag is dat deze studenten zich niet realiseren dat zij mantelzorger zijn, dat zij niet weten dat er ondersteuning mogelijk is vanuit de onderwijsinstelling en dat zij niet weten waar ze moeten zijn. Hierdoor missen zij tijdige hulp.

De minister geeft aan dat universiteiten mantelzorg als onderwerp beter bespreekbaar moeten maken.

Toolkit voor universiteiten

MantelzorgNL ontwikkelde een toolkit om universiteiten hierbij te ondersteunen. Kijk voor meer informatie op www.mantelzorg.nl/onderwijs

Deze website maakt gebruik van cookies.