Nieuws

Week van de jonge mantelzorger: juist nu is extra aandacht belangrijk

Juist nu in deze corona-tijden dreigen de jonge mantelzorgers een vergeten groep te raken, omdat zij zelf niet snel aan de bel zullen trekken voor hulp.

De landelijke samenwerkingspartners MantelzorgNL, JMZ Pro en Vanzelfsprekend!? roepen op om in de Week van de Jonge Mantelzorger (de eerste week van juni) aandacht te vragen voor jonge mantelzorgers. Met focus op jonge mantelzorgers in coronatijd.

Jonge mantelzorgers laten hun eigen zorgen vaak al niet duidelijk merken, bijvoorbeeld omdat ze hun ouders niet met nog meer problemen willen opzadelen. De kans dat ze nu zwijgen, is des te groter.

Wanneer thuis meer zorg nodig is voor een ziek of beperkt gezinslid doordat school of dagopvang ophoudt, is de kans groot dat de druk op jonge mantelzorgers om meer hulp te verlenen ook toeneemt. Ook zal de emotionele druk en kopzorgen bij jonge mantelzorgers meer zijn doordat school of studie als time-out is komen te vervallen.

Daarom is het goed dat de (landelijke) aandacht voor deze doelgroep in juni gewoon doorgaat, maar dan vooral met online communicatiemiddelen.

Een week lang heeft de jonge mantelzorger echt de aandacht van heel Nederland. Aandacht die in deze moeilijke periode heel belangrijk blijft.

Tweede Week van de Jonge Mantelzorger

In de week van 5 tot en met 11 oktober willen we nogmaals aandacht vragen voor deze belangrijke doelgroep. En dan is de focus vooral gericht op fysieke activiteiten en bijeenkomsten.

Door het coronavirus kunnen nu alle activiteiten en bijeenkomsten voor jonge mantelzorgers niet plaatsvinden. Maar aandacht voor jonge mantelzorgers van veelal lokale steunpunten blijft ontzettend belangrijk.

We roepen daarom alle steunpunten op om in deze speciale week (5 tot en met 11 oktober) activiteiten en bijeenkomsten te organiseren voor jonge mantelzorgers.

Deze website maakt gebruik van cookies.