Mantelzorgondersteuning

Kindcheck en herkennen van jonge mantelzorgers

De Kindcheck is onderdeel van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Met de Kindcheck kan een zorgverlener bij patiënten checken of kinderen van hen afhankelijk zijn en of ze veilig zijn.

Waarom gebruik je de Kindcheck om jonge mantelzorgers te herkennen?

Jonge mantelzorgers zijn vaak onzichtbaar of laten niet aan hulpverleners merken dat zij problemen ervaren of zorgen hebben om hun gezinssituatie. Om problemen te voorkomen en tijdig hulp te bieden is het van belang dat iedere professional alert is op de aanwezigheid van kinderen en jongeren in een gezin.

Het geldt met name voor professionals in de ggz. Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Ouders met een Verslaving (KOV) hebben namelijk een verhoogd risico om zelf ook een psychisch probleem of verslaving te ontwikkelen.

Meer informatie nodig?