Ga naar de inhoud
Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers ondersteunen

Als mantelzorgers langere tijd zorg verlenen, lopen zij het risico overbelast te raken. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat zij zelf ziek worden, moeten stoppen met werken of hun sociale contacten verliezen. Daarom is het belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen. MantelzorgNL biedt daarvoor verschillende hulpmiddelen.

Uitgangspunten van de ondersteuning

Mantelzorg is nooit verplicht en mantelzorgers kunnen zorg op hun eigen wijze verlenen. Daarnaast kunnen mantelzorgers de zorg combineren met werk en andere activiteiten én zorg mag niet leiden tot financiële problemen. Mantelzorgers kunnen in gesprekken met gemeenten en zorgaanbieders praten over hun belangen. En de samenwerking met de formele zorg vindt plaats op basis van gelijkheid.

Wie ondersteunt mantelzorgers?

Gemeenten, steunpunten mantelzorg en medewerkers in de zorg ondersteunen mantelzorgers.

Mantelzorgers hebben daarbij met veel verschillende professionals te maken. Bijvoorbeeld met een mantelzorgconsulent, een Wmo consulent, een medewerker wijkteam, een fysiotherapeut of een huisarts.

In de factsheet Welke professionals helpen mantelzorgers?, geven we een overzicht van de professionals waar de meeste mantelzorgers mee te maken krijgen. Per professional vertellen we wat hij of zij kan doen en hoe.

Waar bestaat de ondersteuning uit?

De ondersteuning is heel divers: informatie, advies, emotionele steun, praktische en materiële hulp, vervangende zorg en financiële tegemoetkoming.

Belangrijk is om te achterhalen waar de mantelzorg zelf behoefte aan heeft. Dit kun je doen door het gesprek aan te gaan.

Ondersteuning door:

Hulpmiddelen van MantelzorgNL

Om je te helpen bij de ondersteuning van mantelzorgers biedt MantelzorgNL informatie via de kennisbank, trainingen en advies op maat. Voor zorgprofessionals, huisartsen, gemeenteambtenaren en organisaties voor mantelzorgondersteuning.

Factsheet Professionals die mantelzorgers ondersteunen

Met welke professionals kan een mantelzorger te maken krijgen als hij of thuis voor iemand zorgt? Een overzicht vind je in deze factsheet. Ook…

Meer info