Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgwaardering: geldbedrag of cadeaubon

Voor mantelzorgers, die mantelzorg geven aan een hulpbehoevende in de gemeente.

Wat is het?

Mantelzorgwaardering is een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van hulpbehoevenden in de gemeente. Dit is een wettelijke taak vanuit de Wmo.

Hoe helpt het mantelzorgers?

Het is een (kleine) compensatie voor extra kosten die zij maken of biedt hen de mogelijkheid om iets leuks te kopen of doen voor zichzelf. Mantelzorgers voelen zich hierdoor gezien, en gewaardeerd. Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers de voorkeur geven aan een financiële tegemoetkoming, bijvoorbeeld een geldbedrag of cadeaubon.

Tips

Koppel de mantelzorgwaardering aan een inschrijving bij de lokale mantelzorgondersteunende organisatie, zo worden mantelzorgers (vroegtijdig) geïnformeerd over ondersteuningsmogelijkheden.

Factsheet Financiële regelingen voor gemeenten

In deze factsheet lees je welke financiële regelingen je als gemeente kunt inzetten om mantelzorgers te ondersteunen. Je leest hoe deze regelingen mantelzorgers helpen…

Meer info