Ga naar de inhoud
Mantelzorgondersteuning

Sofamodel

Als zorgprofessional heb je in je werk te maken met mantelzorgers van de zorgvragers voor wie je zorgt. Samenwerken met mantelzorgers is belangrijk om goede zorg te kunnen geven. Je kunt daarbij aandacht hebben voor vier rollen van mantelzorgers, die we het SOFA-model noemen.

Welke rollen heeft een mantelzorger in de samenwerking?

  • Samenwerken: mantelzorgers als partner in zorg.
  • Ondersteunen: mantelzorger als hulpvrager bij overbelasting.
  • Faciliteren: mantelzorger als persoonlijke relatie van de zorgvrager.
  • Afstemmen: mantelzorger als expert, weet alles van de zorgvrager.

Met dit model houd je als professional beter zicht op de manier waarop jij samenwerkt met mantelzorgers. Misschien informeer je hen wel over de dagelijkse gang van zaken en vraag je advies. Maar je vraagt niet echt door hoe het met de mantelzorger gaat, of hij/zij het nog volhoudt en misschien extra hulp nodig heeft.

Meer informatie nodig?