Wet- en regelgeving

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg nodig hebben. Intensieve zorg voor kinderen die altijd afhankelijk zullen zijn van zorg valt vanaf hun vijfde jaar onder de Wlz. Welke rol spelen mantelzorgers hierin en hoe kun je hen daarbij ondersteunen?

Hoe werkt de Wlz?

Wie gebruik wil maken van de Wlz, moet een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Krijgt de zorgvrager deze indicatie, dan kan hij/zij kiezen uit:

  • zorg in een instelling
  • een volledig zorgpakket thuis
  • een persoonsgebonden budget
  • een modulair pakket thuis

Zorg thuis is alleen mogelijk als dit verantwoord is en de kosten niet hoger zijn dan die van een opname in een zorginstelling. Het zorgkantoor helpt om de keuze te maken en de zorgaanbieder te kiezen.

Rol van de mantelzorger

Uiteraard is de mantelzorger betrokken bij de keuze voor zorg thuis of in een instelling. Is er een zorgaanbieder gekozen, dan is deze verplicht om samen met de zorgvrager en zijn mantelzorger(s) een zorgplan op te stellen. Hierin staan afspraken over de zorg, de dagbesteding en over de samenwerking tussen mantelzorgers en zorgprofessionals.

Ondersteuning

Werk je bij een organisatie voor mantelzorgondersteuning, dan kun je mantelzorgers helpen het gesprek over het zorgplan voor te bereiden. Dat sterkt hen om goed naar voren te brengen wat zij belangrijk vinden in de zorg voor hun naaste, en wat zij zelf willen en kunnen doen.

Werk je als professional in de zorg, dan is het aan jou om met de mantelzorger en de zorgvrager in gesprek te blijven. Over de zorg die je verleent, de onderlinge samenwerking en ieders wensen en behoeften. Belangrijk is dat deze samenwerking op gelijke voet gebeurt, met respect voor elkaars rollen, kennis en ervaring.

Minder intensieve zorg en ondersteuning

De Wlz is alleen bedoeld voor mensen die permanent toezicht en zorg dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of beperking. Mensen die beperktere zorg of ondersteuning nodig hebben, kunnen een beroep doen op de:

  • Zorgverzekeringswet: voor thuiszorg en de reguliere zorg van huisarts, ziekenhuis of apotheek
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): voor niet-medische ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp en dagbesteding

Deze website maakt gebruik van cookies.