Wet- en regelgeving

Zorgverzekeringswet

Verpleging en verzorging aan huis valt onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige vervult daarbij een centrale rol. Welke informatie is voor mantelzorgers van belang?

Thuiszorg vergoed door de basisverzekering

De zorgverzekering bestaat uit een verplichte basisverzekering en een vrijwillige aanvullende verzekering. De basisverzekering vergoedt de thuiszorg, ofwel verpleging en verzorging aan huis. Hiervoor geldt geen eigen risico of eigen bijdrage.

De wijkverpleegkundige bekijkt samen met de zorgvrager en de mantelzorger welke verpleging en verzorging er nodig is. Ook zorgt hij/zij voor de afstemming met andere zorg- en hulpverleners, zoals de huisarts, medisch specialist of maatschappelijk werker. De wijkverpleegkundige is voor mantelzorgers dus het centrale aanspreekpunt.

Respijtzorg soms vergoed

Respijtzorg houdt in dat de zorg van een mantelzorger tijdelijk wordt overgenomen, zodat deze even vrijaf kan nemen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze respijtzorg geheel of gedeeltelijk.

Intensieve zorg en ondersteuning

Intensieve langdurige zorg valt niet onder de Zorgverzekeringswet. Hierbij gaat het om mensen die permanent zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld door een ernstige beperking. Voor hen geldt de Wet langdurige zorg (Wlz).

De Zorgverzekeringswet geldt ook niet voor niet-medische ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding. Daarvoor is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).