Expertiselab jonge mantelzorgers van de HvA

Het expertiselab jonge mantelzorgers van de HvA heeft in het najaar van 2018 drie bijeenkomsten georganiseerd waar mantelzorgende studenten, studentendecanen, zorgprofessionals en onderzoekers bijeen kwamen. Het doel van deze bijeenkomsten was om samen interventies te ontwikkelen die de (bestaande) veerkracht van deze studenten kan vergroten.

Download

Bron: Expertiselab Jonge mantelzorgers