Wat is mantelzorg?

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is onbetaalde hulp aan een naaste die langdurig ziek is, een beperking of psychische problemen heeft of hulpbehoevend is.

Zorg jij bijvoorbeeld voor je vrouw met Parkinson, je kind die intensieve zorg nodig heeft of je ouder met dementie? Dan ben je mantelzorger. Ook als je naaste in een zorginstelling verblijft.

De zorg begint vaak klein: een boodschap doen of mee naar het ziekenhuis. Maar kan heel intensief worden, waardoor je het gevoel hebt dat je altijd beschikbaar moet zijn. Ondanks dat zorgen voor een ander vaak mooi is, kan het ook heel pittig zijn.

Je bent niet de enige

1 op de 3 mensen is mantelzorger, dus je bent niet de enige. Dit betekent ook dat je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden, want anderen gingen je voor en zullen ook volgen.

Belangrijk: praat erover met mensen in je omgeving, vraag hulp en zorg ook vooral goed voor jezelf.

Heb jij een vraag over mantelzorg?

Loop dan binnen bij een wijkpunt of neem contact op met de gemeente via postbus@meppel.nl of telefonisch via 14 0522 van 08.30 tot 12.00 uur.