Mantelzorgbeleid en -ondersteuning in jouw gemeente

1 op de 4 mensen is mantelzorger in jouw gemeente en dit wordt de komende jaren alleen maar meer. Het is daarom noodzakelijk om als gemeente mantelzorgers te ondersteunen en te waarderen. De Wmo biedt hierin veel ruimte en vrijheid om dit in te richten, zodat het aansluit bij de mantelzorgers in jouw gemeente.

Veel gemeentes zijn bezig met vergelijkbare thema’s zoals,

  • ondersteuningsbehoeftes
  • respijtzorg
  • herkenning en erkenning
  • samenwerking met lokale partners

MantelzorgNLpro geeft antwoord
Hoe staat het met het lokale mantelzorgbeleid en wat is de uitwerking in de praktijk?

MantelzorgNLpro helpt je antwoord te vinden op deze vragen. Hiervoor gebruiken we het raamwerk van de acht vraaggebieden van mantelzorgers. Én kijken we naar de zorgprofessionals zodat er een goede samenwerking ontstaat tussen het formele en informele veld. Met onze kennis van de thema’s en actuele ontwikkelingen kunnen wij je helpen je lokale opgave vorm te geven.

Wat is zoal mogelijk?

  • Consult – een uurtje sparren over actuele vragen en thema’s met één van onze adviseurs.
  • Onderzoek – op basis van deskresearch, kwantitatief of kwalitatief onderzoek leggen wij verbinding tussen lokale vraagstukken en landelijke ontwikkelingen kunnen wij aanbevelingen doen voor passende lokale oplossingen.
  • Trainingen – link naar Academie – MantelzorgNL
  • Op maat advies onder leiding van onze ervaren projectleiders.

Wil je meer weten?

Onze adviseurs denken graag met je mee over de vragen in jouw gemeente. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via  advies@mantelzorg.nl of  bel 030-659 22 22.

‘MantelzorgNLpro heeft voor de gemeente Moerdijk een behoefteonderzoek gedaan onder de mantelzorgers en hun intermediairs om zo hun ondersteuningsvragen in beeld te brengen. Het onderzoek geeft ons handvatten om alle goede dingen die we al doen te borgen en hiaten op te pakken. Met het onderzoek en de aanbevelingen in de hand kunnen we het gesprek aangaan met onze partners en de mantelzorgers in onze gemeente.’

Monique van Zantvliet, Adviseur Wmo, gemeente Moerdijk

‘MantelzorgNLpro heeft gezorgd voor een gedegen behoeftepeiling mantelzorgondersteuning. De kracht van hun aanpak zit in de mix van gesprekken met professionals en mantelzorgers. Deze vonden in een weloverwogen opzet plaats. Dit heeft geleid tot een rapportage met aanbevelingen die het college heeft vastgesteld en die wij de komende jaren met betrokken organisaties willen uitvoeren.’

David Keers, Beleidsadviseur Maatschappelijke ondersteuning, Capelle aan den IJssel