Acht vraaggebieden van mantelzorgers

Informatie en advies, persoonlijke begeleiding, educatie, emotionele steun, praktische hulp, respijtzorg, financiële- en materiële hulp. Dit zijn de 8 vraaggebieden waarop mantelzorgers knelpunten ervaren en waar ze vragen over hebben.

Het kan gaan om expliciete vragen. Maar vaak gaat het om latente vragen: vragen die nog niet gesteld zijn maar wel spelen of vragen die in de toekomst gaan spelen.

De vraaggebieden bieden houvast bij het creëren van ondersteuning en beleid voor mantelzorgers.

Basisfuncties

Jet Bussemaker lanceerde in 2009 de vraaggebieden als de acht basisfuncties voor mantelzorgondersteuning. Veel gemeenten hebben hun beleid op basis hiervan ingericht. Ze blijken nu en in de toekomst nog steeds relevant.