Nieuws

Een jaar Liefdevolle Plicht: passende ondersteuning voor Molukse en Indische mantelzorgers

MantelzorgNL, Pelita en LSMO werken sinds begin dit jaar samen om met Indische en Molukse mantelzorgers, zorg- en welzijnsprofessionals, gemeente-ambtenaren en sleutelpersonen passende mantelzorgondersteuning te realiseren. Dat doen we in drie pilot gemeenten. Wat hebben we tot nu toe bereikt? En waar willen we ons in 2023 op richten?

Voor de uitvoering van Liefdevolle Plicht werken we samen met de doelgroepen. Zowel in de lokale projectteams, als in de uitvoering. Samen met de mensen uit de Indische en Molukse gemeenschappen in de drie pilotgemeentes Tilburg, Wierden en Woerden geven we dit project vorm.

Vertrouwen opbouwen

Het opbouwen van vertrouwen is cruciaal. Openheid vergt tijd, en die tijd hebben we genomen door bijeenkomsten te organiseren in de drie pilotgemeenten. We hebben mensen kennis laten maken met het onderwerp familiezorg/mantelzorg. Er zijn inzichten, emoties en verhalen gedeeld. Er is naar elkaar geluisterd, met elkaar gezwegen en daardoor bewustwording gecreëerd. Tussen generaties, tussen Molukse en Indische (ex)mantelzorgers, tussen Molukkers onderling. Tussen mantelzorgers en zorgverleners, gemeente-ambtenaren en zorg-en welzijnswerkers.

Komend jaar

Mantelzorgers van Indische en Molukse afkomst zullen het komende jaar geïnterviewd worden. De lokale bijeenkomsten zullen in alle drie de pilotgemeenten voortgezet worden. Met als doel mantelzorg bespreekbaar te houden, bewustwording te creëren, en de behoefte aan hoe passende ondersteuning voor de mantelzorgers eruit moet zien, op te halen. Ook voorlichting zal centraal staan, bijvoorbeeld over het lokale zorg- en welzijnsaanbod (de lokale sociale kaart), maar ook over thema’s zoals dementie.

We blijven ons inzetten om de brug te slaan tussen de mantelzorgers, de zorg- en welzijnsprofessionals, en de gemeente, zodat passende ondersteuning beschikbaar wordt en het belangrijke gesprek over mantelzorg en het delen van zorg in deze gemeenschappen gevoerd blijft worden.

Wil je meer weten?

Bekijk wat we afgelopen jaar gedaan hebben: 1 jaar Liefdevolle Plicht 1e jaar.

Lees de nieuwsbrief Een jaar Liefdevolle Plicht