Nieuws

Mantelzorg onderdeel van de brede SPUK

Met de brede Specifieke Uitkering (SPUK) komt er voor gemeenten geoormerkt budget beschikbaar voor de ondersteuning van mantelzorgers. Het ministerie van VWS wil met de brede SPUK meer samenhang faciliteren tussen de verschillende onderdelen in het gezondheidsbeleid, sport, bewegen en de sociale basis. Deze integrale aanpak moet bijdragen aan het verbeteren van gezondheid in brede zin.

Mantelzorg als pijler binnen de sociale basis

Een belangrijk thema binnen deze brede SPUK is het versterken van de sociale basis, met onder andere aandacht voor het versterken en faciliteren van mantelzorg en informele zorg. In de regeling is dit als volgt gecategoriseerd:

  • Versterken sociale basis
  • Mantelzorg
  • Eén tegen Eenzaamheid
  • Welzijn op Recept

Aanvraag en planning

De definitieve brede SPUK regeling is nog niet gepubliceerd, maar het volgende is al bekend (de data zijn onder voorbehoud):

  1. De eerste aanvraagtermijn loopt van 9 januari 2023 tot 1 maart 2023 voor de periode 2023 t/m 2026.
  2. De tweede aanvraagtermijn loopt van 1 september 2023 tot 1 oktober 2023 voor de periode 2024 t/m 2026.

Voor de aanvraag van de SPUK gelden dienen gemeentes een plan van aanpak in te dienen. Voor het opstellen van dit plan van aanpak is een ondersteuningsbudget beschikbaar. Het budget van maximaal € 7.400 per gemeente (exclusief btw) kan je  inzetten voor ondersteuning bij het doen van de aanvraag en het opstellen van het integrale plan van aanpak.

Nu al aan de slag?

Wil je nu al aan de slag met het Plan van Aanpak voor de aanvraag van de brede SPUK? Maar heb je nog onvoldoende zicht op welke onderdelen uit het gemeentelijk beleid en de behoeften van mantelzorger juist met deze brede SPUK ondersteund kunnen worden?

MantelzorgNLpro denkt daarover graag mee en heeft hiervoor een pakket aan activiteiten samengesteld.

Op basis van een tweetal focusgroepen onder mantelzorgers en spiegelgesprekken met professionals zetten wij concrete aanbevelingen op een rij waarmee het plan van aanpak concreet gemaakt kan worden. Het verslag van het door ons uitgevoerde onderzoek kan dienen als onderbouwing van je aanvraag.

Meer informatie

Meer weten over ons adviespakket? Wij vertellen je er graag meer over. Neem vrijblijvend contact op via advies@mantelzorg.nl.