Vervangende zorg of respijtzorg

Respijtzorg is het tijdelijk overdragen van de zorg, zodat mantelzorgers ook tijd hebben voor bijvoorbeeld werk, studie, gezin, familie, vrienden en ontspanning. Door respijtzorg kunnen mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de zorg voor hun naaste langer volhouden. Respijtzorg is een vorm van mantelzorgondersteuning.

In dit filmpje leggen we mantelzorgers uit wat respijtzorg is, wat dat voor hen kan betekenen en waar respijtzorg kan worden aangevraagd (plaats deze gerust op je eigen site):

Waarom respijtzorg?

Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Om dat vol te kunnen houden, is het belangrijk om af en toe even vrijaf te nemen van de zorg. Maar dat is alleen mogelijk als zij die zorg op een verantwoorde manier kunnen overdragen. Respijtzorg biedt die mogelijkheid. Het is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen.

Vormen van respijtzorg

Er bestaan verschillende vormen van respijtzorg. De opvang kan zowel buitenshuis als thuis worden verzorgd, uitgevoerd worden door een beroepskracht of een vrijwilliger en incidenteel of structureel zijn. Ook kan het gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager, waarbij de zorg wordt overgenomen.

Logeerzorg werkt goed, maar is amper te regelen. Bekijk de reportage

Financiering

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld omdat het vrijwilligerswerk is. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kan de mantelzorger die mogelijk vergoed krijgen:

  • vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kan de mantelzorger respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand.
  • vanuit de  Wet langdurige zorg  (Wlz) is kortdurend verblijf als vorm van respijtzorg mogelijk voor mensen met een volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) of persoonsgebonden budget (pgb). Mantelzorgers van mensen die verblijven in een instelling hebben geen recht op respijtzorg via de Wlz.
  • door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Lees meer over mantelzorgvergoedingen door zorgverzekeraars.
  • vanuit de Jeugdwet. Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. Men kan hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente.
  • vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wmo, Wlz, Zvw of Jeugdwet. Dit kan alleen als er al sprake is van een pgb. Raadpleeg de voorwaarden van de gemeente, het Zorgkantoor of de verzekeraar vooraf.

Tip: Wegwijzer voor mantelzorgers

Om mantelzorgers te helpen passende vervangende zorg te vinden, ontwikkelden we de Wegwijzer: Ik zoek vervangende zorg. Wijs mantelzorgers op deze wegwijzer, zodat ze de respijtzorg vinden die bij hen past.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze adviseurs.

Mantelzorger? Bezoek dan ook onze pagina over respijtzorg voor mantelzorgers.

Respijtzorg: een adempauze voor mantelzorgers

Respijtzorg oftewel vervangende zorg is best complex. Vilans, Movisie en MantelzorgNL hebben daarom deze factsheet gemaakt, waarmee je antwoord vindt op vragen…