Modelovereenkomst studerende mantelzorgers

Met de Modelovereenkomst studerende mantelzorgers voor onderwijsinstellingen, kunnen studenten en onderwijsinstellingen afspraken maken over het combineren van studie met mantelzorgtaken. De onderwijsinstelling erkent hiermee de status van de student als mantelzorger en geeft aan waar de student een beroep op kan doen.

Je kunt hierbij denk aan:

  • Flexibel onderwijs: aanpassingen in het onderwijsprogramma, aanwezigheidsplicht en in opdrachten, stages, toetsing en examinering
  • Financiële ondersteuning: het Profileringsfonds (hoger onderwijs) en Studentenfonds (mbo).
  • Interne en externe ondersteuning: studentencoach, studentendecaan, maatschappelijk werker, psycholoog

De Modelovereenkomst is een tool voor studenten en scholen om met elkaar te praten over de mantelzorgtaken en het effect dat dat heeft op school.

De Modelovereenkomst wordt gesteund door het Expertiselab Jonge Mantelzorgers, het ministerie van OCW, het ministerie van VWS en de Vereniging van Hoge Scholen en Universiteiten.

Meer informatie

Download de Modelovereenkomst studerende mantelzorgers voor onderwijsinstellingen.