Toolkit voor studentbegeleiders hbo en WO

Als studentbegeleider kom je, misschien zonder het te weten, dagelijks in contact met jonge mantelzorgers. Jij kunt deze studenten met zorgverantwoordelijkheden helpen bij het succesvol afronden van hun opleiding.

Veel jonge mantelzorgers laten niets merken van hun zorgen. Ze trekken pas aan de bel als sprake is van overbelasting, een (dreigend) negatief studiekeuze advies, het verlopen van de diplomatermijn van DUO of verslechtering van de eigen gezondheid.

Reden van deze late hulpvraag is dat deze studenten zich niet realiseren dat zij mantelzorger zijn, dat zij niet weten dat er ondersteuning mogelijk is vanuit de onderwijsinstelling en dat zij niet weten waar ze moeten zijn. Hierdoor missen zij tijdige hulp.

De opleidingsinstellingen spelen een belangrijke rol in het verbeteren van de ondersteuning van deze groep studenten, als onderdeel van persoonsgericht en inclusief onderwijs. Onze toolkit helpt je hierbij. Lees hoe je met de toolkit aan de slag kunt.

Samenwerking

De toolkit is ontwikkeld in samenwerking met Hogeschool UtrechtVU AmsterdamHogeschool van AmsterdamWindesheimFontys TilburgWageningen UniversityMaastricht UniversityHogeschool Leiden en Hogeschool Van Hall Larenstein

Some items of the toolkit are also available in English.

Lees ook

Toolkit in English?