Werk en mantelzorg in cijfers

  • Zorgt een kwart voor een naaste (2 miljoen mensen), dus 1 op de 4 werknemers.
  • Zegt 73% dat zorg en betaalde arbeid goed te combineren zijn.
  • Zorgt 55% voor een (schoon)ouder, 9% voor een partner en 7% voor een kind.
  • Combineren 400.000 werknemers hun baan met intensieve mantelzorg. Anders gezegd: 1 op de 20 werknemers combineert werk met minimaal 8 uur mantelzorg per week.
  • 73% van de werkende mantelzorgers kan naar eigen zeggen arbeid en mantelzorg goed combineren en 4% kan het slecht combineren.
  • 1 op de 3 intensieve helpers heeft redelijk of veel moeite met de combinatie zorg en werk.
  • Ruim de helft van de werkende mantelzorgers stelt hun leidinggevende op de hoogte van hun mantelzorgtaken.

Bron

Meer informatie