Verhaal uit de praktijk
Leestijd 1-3 minuten

AMWAHT in een nieuw jasje

Allochtone Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst (AMWAHT) is ontwikkeld door stichting BMP en in 2014 voor uitvoering overgedragen aan Movisie. In dit project worden migrantenvrouwen opgeleid om andere mantelzorgers te bereiken en te betrekken bij plaatselijke netwerken en lotgenotengroe¬pen. De aanpak biedt verscheidene aanknopingspunten om binnen de Nederlandse zorg beter gebruik te maken van de kennis en de ervaring van deze mantelzorgers. Lees meer.

De AMWAHT opleiding is uitgerold over 15 tot 20 gemeenten. Verschillende organisaties hebben er een eigen draai aan gegeven. Zoals de Bruggenbouwers in Zwolle, waarbij meerdere thema’s worden betrokken (gezonde leefstijl, participatie, zelfredzaamheid, werk en inkomen) en U-Centraal heeft deze opleiding vernieuwd en verrijkt met eigen ervaring in Utrecht.

Gouden tips

Tips Habiba Chrifi, U-Centraal:

  1. Kracht ligt in de samenwerking. Met 1 hand kun je niet klappen, je hebt 2 handen nodig.
  2. Diversiteit in de eigen organisatie helpt om de cultuur en de situatie te begrijpen.
  3. Praat niet over maar mét migrantenmantelzorgers.
  4. Bereik de groep met ervaringsdeskundigen. Zij weten mensen uit vergelijkbare situaties goed te bereiken en vanuit eigen ervaring te activeren.

Meer informatie

Zie ook