Hoe ondersteun je mantelzorgers met een migratieachtergrond?

Nederland is diverser dan ooit, goed dus om hier ook in de mantelzorgondersteuning rekening mee te houden. Maar hoe doe je dat? En hoe bereik je mantelzorgers met verschillende achtergronden?

Waarom extra aandacht nodig is

Mantelzorgers met een migratieachtergrond verdienen specifieke aandacht en inzet omdat:

  • Ze vaak langduriger en intensiever mantelzorg geven
  • Hulp van buitenaf minder vaak wordt ingeschakeld, omdat dat gezien kan worden alsof je zelf de hulp niet meer kunt of wilt geven
  • Taal en gebrek aan cultuursensitiviteit bij hulpverleners een belemmering kan zijn. Daarbij gaat het om taalbeheersing, maar ook om de wijze waarop in de Nederlandse zorg gesproken wordt over ziekte, ouderdom en dood. Dat sluit niet altijd aan bij de opvattingen van mensen met een migratieachtergrond
  • Dementie onder ouderen met een migratieachtergrond vaker voorkomt
  • De bestaande zorg en ondersteuning niet altijd aansluit bij culturele- en religieuze behoeften. Daardoor maken mantelzorgers met een migratieachtergrond er minder gebruik van. Ook blijkt dat het hulp- en ondersteuningsaanbod vaak niet bekend is.

Welke ondersteuning is nodig?

Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers met een migratieachtergrond de grootste behoefte hebben aan:

  • Praktische hulp bij regelzaken
  • Informatie en voorlichting, over ouder worden, mantelzorg, ziektebeelden zoals dementie, medicijngebruik en voorzieningen
  • Cultuurspecifieke dagopvang en respijtzorg
  • Trainingen om zelfredzaamheid te vergroten, zoals assertiviteit, communicatieve vaardigheden en grenzen aangeven
  • Emotionele steun, bijvoorbeeld door lotgenotencontact

Praktische tips

Als je je wilt inzetten voor mantelzorgers met een migratieachtergrond, moet je bewust tijd hiervoor vrij maken. Realiseer je dat de groep divers is en dat dus ook de behoeften divers zijn. Veel mensen weten niet welke ondersteuning mogelijk is en weten dus ook niet waar ze om kunnen vragen.

1. Reserveer extra tijd en middelen

Realiseer je extra tijd en middelen nodig hebt, om mantelzorgers met een migratieachtergrond te bereiken.

2. Inventariseer bestaande kennis over cultuur-sensitiviteit in je organisatie

Ga na of er voldoende kennis en ervaring in je organisatie is over diversiteit en cultuursensitiviteit. Zo niet, inventariseer wat er nodig is en kijk of je training kunt volgen op dit gebied.

3. Verken de ondersteuningsbehoefte

Ga in gesprek met mantelzorgers met een migratieachtergrond, en ook organisaties en professionals in jouw gemeente die ervaring hebben met diversiteit en zorg. Verken met hen de behoeften aan ondersteuning.

4. Bekijk het huidige aanbod

Kijk naar het huidige aanbod: wat heeft jouw organisatie te bieden aan mantelzorgers met een migratieachtergrond?

5. Ga na hoe je mantelzorgers kunt bereiken

Denk na over taal, beelden en boodschap. Zorg dat je aanwezig bent op bijeenkomsten waar mensen met een migratieachtergrond komen, en sluit daarbij aan. Probeer op die manier het gesprek over mantelzorg, het delen van de zorg en voorlichting over bijvoorbeeld dementie te stimuleren en te faciliteren.

6. Neem de tijd

Realiseer je dat het winnen van vertrouwen bij mantelzorgers met een migratieachtergrond een lange adem vergt. Laat je niet uit het veld slaan als je mailbox niet gelijk volstroomt met vragen vanuit de doelgroep. Neem daarom ook ontwikkeltijd op in je plan en neem de tijd.

Ervaringsdeskundigen als waardevolle aanvulling

Mantelzorgers die zelf een migratieachtergrond hebben kunnen met hun eigen verhaal een waardevolle aanvulling zijn op wat jij al biedt. Kijk bijvoorbeeld eens naar AMWHAT van U Centraal. En lees hoe je ervaringsdeskundige mantelzorgers kunt inzetten en bekijk het filmpje met tips.