In het kort

De interculturele zorgconsulenten vervullen een brugfunctie tussen huisarts en patiënt. Zij geven uitleg en voorlichting in de eigen taal (Turks/Arabisch/Berbers) over ziektes, leefstijl, behandeling en gezondheidszorg in Nederland. Verwijzing naar deze consulenten gebeurt via de huisarts of POH. Het interculturele zorgteam wordt gefinancierd uit het achterstandsfonds. Dit is een fonds door zorgverzekeraars opgericht voor huisartsen die in achterstandswijken zitten (landelijk). Het resultaat: minder herhalingsconsulenten en sneller de juiste diagnose.

Het interculturele zorgteam geeft ook nascholing aan huisartsen en praktijkondersteuners om effectief te kunnen communiceren met laaggeletterde patiënten in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven.

De aanleiding

Project Interculturele Zorgconsulenten Dordrecht

Praten over gezondheidsklachten met de huisarts kan voor sommige patiënten lastig zijn. Zeker als zij niet in hun eigen taal kunnen uitleggen wat hun klachten zijn.
Daarom is in Dordrecht een project gestart, waarbij interculturele zorgconsulenten de huisartsenzorg ondersteunen. Daarbij is gedacht om interculturele consulenten in dienst te nemen. Die in eigen taal (Turkse en Marokkaanse, Arabische en Berbers) en vanuit de eigen cultuur met de huisarts te praten over gezondheidsproblemen. En daarmee de hulpvraag duidelijk te krijgen.

De aanpak

De zorgconsulenten zijn intermediairs (Bruggenbouwers) tussen de huisartsen en patiënten en hun mantelzorgers met een migratie achtergrond. Het doel van deze functie is het geven van gezondheidsvoorlichting aan migranten in de eigen taal. Zij helpen bij de klachtenverheldering en geven uitleg over de diagnose, behandeling en advies van de huisarts. Ze bieden daarnaast ook begeleiding in leefstijl en ondersteuning om te zorgen dat de patiënt het gegeven advies van de huisarts goed begrijpt en volgt. Door de inzet van zorgconsulenten krijgt de huisarts een duidelijker beeld van de aard, de achtergrond van de hulpvraag en de culturele achtergronden van de patiënt. Naast hun reguliere taken proberen ze patiënten te stimuleren tot participatie en integratie in de maatschappij waardoor de zelfredzaamheid van patiënten met een migratie achtergrond worden verbeterd.

Resultaat en conclusies

Dit leidt tot minder herhalingsconsulten en tot een snellere en juiste diagnose.

Mantelzorgers die ook vastlopen kunnen advies vragen bij de interculturele zorgconsulenten. Tot de mogelijkheden zijn dat de interculturele zorgconsulenten de mantelzorgers kunnen ondersteunen bij de afspraken bij de huisarts en of POH.

Contactpersoon

Interculturele Zorgconsulent
info@azc-dordrecht.nl06-44053229
Interculturele Zorgconsulent huisartsen. Werkzaam op ma., woe en vrij.

Heb jij ook een voorbeeld?

Deel je project dan met anderen, zodat zij er ook mee aan de slag kunnen. Dit kan eenvoudig door een beschrijving van je project in te sturen. 

Vragen? Bel 030 - 760 60 55

Zie ook deze voorbeelden

Mantelzorgwaardering in Amersfoort

Samen met de Gemeente Amersfoort steunen we mantelzorgers met de Mantelzorgpas. Bijvoorbeeld voor een maaltijdservice of een uitstapje. We zetten € 150,-…

Psychische kwetsbaarheid in je naaste omgeving; handvatten voor naasten

Training voor volwassenen met behoefte aan ondersteuning bij het omgaan met en ondersteunen van hun naaste met psychische kwetsbaarheid. Denk aan partners,…

Cursus speksteen bewerken voor GGZ-mantelzorgers

Creatieve cursus die lotgenotencontact stimuleert Mantelzorg Nijmegen organiseert in samenwerking met Hobbycentrum Nijmegen Oost een cursus speksteen bewerken voor mantelzorgers van mensen…