Ga naar de inhoud

Advies aan gemeenten

Als gemeente ben je verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning aan inwoners, persoonsgericht en op maat. Zo ook voor mantelzorgers.

Dit is een grote uitdaging die vraagt om goede samenwerking met inwoners, welzijnsinstellingen, vrijwilligers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Maar het is ook een mooie kans om het beste van deze werelden te combineren.

Wat is de waarde van mantelzorgbeleid in je gemeente?

MantelzorgNL liet Ecorys de waarde van mantelzorg per gemeente uitrekenen. Deze cijfers geven nieuwe inzichten in de waarde en het belang van mantelzorg. Dat kan vragen oproepen. Past het mantelzorgbeleid van onze gemeente bij deze nieuwe kennis? Hoe staat het eigenlijk met ons mantelzorgbeleid en wat is de uitwerking in de uitvoeringspraktijk? MantelzorgNL helpt je antwoord te vinden op deze vragen. Hiervoor gebruiken we het raamwerk van de acht vraaggebieden van mantelzorgers.

Vraag MantelzorgNL om het beleid van je gemeente te waarderen en stel zelf een programmapakket samen.

Wat is mogelijk?

  • Deskresearch bevat een documentanalyse waarmee verdiepend inzicht wordt gegeven van het huidige mantelzorgbeleid. Aansluitend daarop passen oriënterende interviews met belanghebbende professionals. Eventueel aangevuld met een literatuurstudie waar evidence bases practices in worden verwerkt.
  • Kwantitatief onderzoek door middel van een digitale vragenlijst, uitgezet onder mantelzorgers in de gemeente. Het geeft cijfermatig inzicht, ook in vergelijking met landelijke cijfers, en biedt statistisch bewijs voor het maken van eventuele toekomstige keuzes rond mantelzorgbeleid.
  • Kwalitatief onderzoek om vragen, knelpunten en successen van het mantelzorgbeleid in de praktijk op te halen: Focusgroepen en diepte-interviews met mantelzorgers en/of professionals
  • Klantreis,  een nieuw product bij MantelzorgNL. De klantreis geeft door middel van interviews de beleving van mantelzorgers weer tijdens contactmomenten met organisaties in de gemeente. De klantreis maakt sleutelmomenten zichtbaar en brengt knelpunten aan het licht. Ook geschikt wanneer het gaat om specifieke doelgroepen in de gemeente.

Kun je wat hulp gebruiken?

Onze adviseurs denken graag met je mee over de vragen in jouw gemeente. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via  advies@mantelzorg.nl of  bel 030-659 22 22.

‘MantelzorgNL heeft voor de gemeente Moerdijk een behoefteonderzoek gedaan onder de mantelzorgers en hun intermediairs om zo hun ondersteuningsvragen in beeld te brengen. Het onderzoek geeft ons handvatten om alle goede dingen die we al doen te borgen en hiaten op te pakken. Met het onderzoek en de aanbevelingen in de hand kunnen we het gesprek aangaan met onze partners en de mantelzorgers in onze gemeente.’

Monique van Zantvliet, Adviseur Wmo, gemeente Moerdijk

‘MantelzorgNL heeft gezorgd voor een gedegen behoeftepeiling mantelzorgondersteuning. De kracht van hun aanpak zit in de mix van gesprekken met professionals en mantelzorgers. Deze vonden in een weloverwogen opzet plaats. Dit heeft geleid tot een rapportage met aanbevelingen die het college heeft vastgesteld en die wij de komende jaren met betrokken organisaties willen uitvoeren.’

David Keers, Beleidsadviseur Maatschappelijke ondersteuning, Capelle aan den IJssel