Agenda

 • TrainingSparrenheuvel 38
  Basistraining Sociaal juridische dienstverlening aan mantelzorgers

  We gaan op een toegankelijke en overzichtelijke wijze in op de verschillende wetten en regelgeving waarmee mantelzorgers te maken kunnen krijgen. De…

 • Week van de jonge mantelzorger 1 t/m 7 juni

  Ongeveer een kwart van de jongeren groeit op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid, verslaving…

 • Workshop
  Workshop BordjeVol 14 juni

  Om vertrouwd te raken met de methode en te ontdekken op welke manieren BordjeVol ingezet kan worden, heeft Wijzelf (voorheen Wehelpen) BordjeVol…

 • Sparrenheuvel 38, Zeist, Netherlands
  Train de trainer Zorg goed voor Jezelf

  Juist in deze turbulent tijd waarbij ondersteuning minder is geworden of tijdelijk is weggevallen, digitaal contact soms noodzakelijk is, geeft deze train…

 • Sparrenheuvel 38, Zeist, Netherlands
  Training volmacht en vertegenwoordiging

  Er leven bij mantelzorgers veel vragen rondom vertegenwoordiging, zowel met betrekking tot zorg als in verband met beheer van zaken en geld….

 • Training
  Training Herkennen en tegengaan van overbelasting mantelzorg

  Mantelzorgers die intensief en voor langere tijd voor iemand zorgen, lopen het risico op overbelasting. Zij hebben baat bij kwalitatief goede (langdurige)…