Ga naar de inhoud
Nieuws

Adviesteam Mantelzorg voor gemeenten met vragen over mantelzorg

Gemeenten kunnen vanaf nu terecht met vragen over mantelzorg bij het nieuwe Adviesteam Mantelzorg. Ook kunnen ze het team inschakelen om mee te denken of vraagstukken helpen te versnellen. De mantelzorgdeskundigen in het team adviseren kosteloos tot 25 uur over onder andere respijtzorg, het bereiken van mantelzorgers en het betrekken van het voorliggend veld.

Advies op maat
Niet elke gemeente is hetzelfde; daarom is maatwerk belangrijk. Het adviesteam reikt gericht kennis uit onderzoeken of praktijkvoorbeelden aan, passend bij de vraag die op dat moment speelt. Ook wordt door de onderlinge samenwerking bij dit project unieke kennis uit iedere organisatie bij elkaar gebracht.

Onderdeel landelijke aanpak
Het team is opgezet door het ministerie van VWS, MantelzorgNL, de VNG en Movisie en maakt deel uit van de landelijke aanpak ‘Samen Sterk voor Mantelzorg’. Daarin zetten gemeenten, zorgverzekeraars, werkgevers en mantelzorgpartijen zich in om mantelzorgers zo vroeg mogelijk in het zorgtraject te ondersteunen.

Het Adviesteam Mantelzorg is telefonisch te bereiken op: 030- 659 22 20 of per mail via: adviesteam@mantelzorg.nl