Mantelzorgondersteuning

Werk je bij een steunpunt mantelzorg, een gemeente of in de zorg? Hieronder lees je wat jij kunt doen om mantelzorgers te ondersteunen.

Kindcheck en herkennen van jonge mantelzorgers

De Kindcheck is onderdeel van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Met de Kindcheck kan een zorgverlener bij patiënten checken of…

Sofamodel

Als professional heb je in je werk te maken met mantelzorgers van de zorgvragers voor wie je zorgt. Samenwerken met mantelzorgers is…

Mantelscan

Het eigen netwerk (vrienden en familie) en zorgnetwerk van de zorgvrager maakt dat mantelzorgers de zorg kunnen delen en volhouden. Mantelzorgondersteuners en…

Webinar Mantelzorgbeleid op de agenda

Geef ruimte aan mantelzorg! Zo klinkt onze oproep waarmee we aandacht vragen voor dit urgente maatschappelijk thema in gemeenten door heel Nederland. Met…

Mantelzorgwaardering door gemeente

Door mantelzorgwaardering te verstrekken laat je als gemeente zien dat je mantelzorgers waardeert en erkent. De mantelzorgwaardering is onderdeel van de brede…

Mantelzorgers ondersteunen

Als mantelzorgers langere tijd zorg verlenen, lopen zij het risico overbelast te raken. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat zij zelf…

Gemeenten en mantelzorg

Als gemeente heb je de verantwoordelijkheid om mantelzorgers te ondersteunen. Mantelzorgers dragen er aan bij dat zorgbehoevenden langer thuis kunnen blijven wonen….

Keukentafelgesprek

Als inwoners van de gemeente hulp nodig hebben uit de Wmo of Jeugdwet vragen zij een gesprek aan bij de gemeente of…

Zorgprofessionals en mantelzorg

Werk je als zorgprofessional in een instelling, ziekenhuis of bij de thuiszorg? Dan heb je regelmatig te maken met mantelzorgers. Soms verlenen…

Huisartsen en mantelzorg

Een op de vijf patiënten in een huisartsenpraktijk is mantelzorger. En veel van je patiënten hebben een of meer mantelzorgers. Deze mantelzorgers…

Deze website maakt gebruik van cookies.