Mantelzorgondersteuning

Werk je bij een steunpunt mantelzorg, een gemeente of in de zorg? Hieronder lees je wat jij kunt doen om mantelzorgers te ondersteunen.

Kindcheck en herkennen van jonge mantelzorgers

De Kindcheck is onderdeel van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Met de Kindcheck kan een zorgverlener bij patiënten checken of…

Sofamodel

Als professional heb je in je werk te maken met mantelzorgers van de zorgvragers voor wie je zorgt. Samenwerken met mantelzorgers is…

Mantelscan

Het eigen netwerk (vrienden en familie) en zorgnetwerk van de zorgvrager maakt dat mantelzorgers de zorg kunnen delen en volhouden. Mantelzorgondersteuners en…

Webinar Mantelzorgbeleid op de agenda

Geef ruimte aan mantelzorg! Zo klinkt onze oproep waarmee we aandacht vragen voor dit urgente maatschappelijk thema in gemeenten door heel Nederland. Met…

Mantelzorgwaardering door gemeente

Door mantelzorgwaardering te verstrekken laat je als gemeente zien dat je mantelzorgers waardeert en erkent. De mantelzorgwaardering is onderdeel van de brede…

Mantelzorgers ondersteunen

Als mantelzorgers langere tijd zorg verlenen, lopen zij het risico overbelast te raken. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat zij zelf…

Gemeenten en mantelzorg

Als gemeente heb je de verantwoordelijkheid om mantelzorgers te ondersteunen. Mantelzorgers dragen er aan bij dat zorgbehoevenden langer thuis kunnen blijven wonen….

Keukentafelgesprek

Als inwoners van de gemeente hulp nodig hebben uit de Wmo of Jeugdwet vragen zij een gesprek aan bij de gemeente of…

Zorgprofessionals en mantelzorg

Werk je als zorgprofessional in een instelling, ziekenhuis of bij de thuiszorg? Dan heb je regelmatig te maken met mantelzorgers. Soms verlenen…

Huisartsen en mantelzorg

Een op de vijf patiënten in een huisartsenpraktijk is mantelzorger. En veel van je patiënten hebben een of meer mantelzorgers. Mantelzorgers zijn…

Zorgorganisaties en mantelzorg

Als zorgorganisatie heb je regelmatig contact met de mantelzorgers van je cliënten. Voor je professionals zijn ze partners in de zorg. Dat vraagt om…

Vragenlijsten voor mantelzorgers

Vragenlijsten en mantelzorgtesten kunnen helpen om de belasting van mantelzorgers in kaart te brengen. Door mantelzorgers regelmatig deze testen te laten invullen, kun…

Financiële regelingen

Welke financiële regelingen kun je als gemeente inzetten om mantelzorgers te ondersteunen? Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden. Je leest…

Mantelzorgwaardering: geldbedrag of cadeaubon

Voor mantelzorgers, die mantelzorg geven aan een hulpbehoevende in de gemeente. Wat is het? Mantelzorgwaardering is een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van…

Tegenprestatie en (tijdelijke) ontheffing sollicitatieplicht bijstand

Voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering. Wat is het? Volgens de Participatiewet kunnen gemeenten een tegenprestatie vragen van mensen met een uitkering. Ook…

Vrijwilligersverzekering voor mantelzorgers

Voor alle vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente. Wat is het? Bij veel gemeenten zijn mantelzorgers meeverzekerd in de vrijwilligersverzekering. Veel gemeenten…

Individuele bijzondere bijstand

Voor alle inwoners in de gemeente met noodzakelijke uitgaven die voortkomen uit bijzondere omstandigheden, en die men niet uit eigen inkomen kan…

Maatwerk bij kostendelersnorm

Voor mantelzorgers die samenwonen met de hulpbehoevende en een bijstandsuitkering hebben. Wat is het? De kostendelersnorm houdt in dat als de uitkeringsgerechtigde…

Parkeervergunning of OV-vergoeding

Voor mantelzorgers van de hulpbehoevende, die woont in een betaald parkeergebied in de gemeente of voor mantelzorgers die reiskosten maken met het…

Blijverslening

Voor senioren, die woningaanpassingen willen realiseren waarmee zij langer thuis kunnen blijven wonen of een mantelzorgwoning willen realiseren. Wat is het? De…

Collectieve zorgverzekering

Voor alle inwoners in de gemeente met een laag inkomen. Wat is het? De gemeente kan een collectief zorgverzekeringspakket aanbieden aan mensen…

Tegemoetkoming meerkosten Wmo

Voor chronisch zieken en gehandicapten die in de gemeente wonen. Wat is het? Meerkosten zijn de extra kosten die het leven met…

Creatieve maatwerkoplossingen

Niet alle mantelzorgers zijn geholpen met hulp binnen bestaande regelingen. Soms kan het nodig zijn om af te wijken van bestaande regelgeving…

Verlagen of kwijtschelden eigen bijdrage Wmo

Voor alle inwoners (met een laag inkomen) Wat is het? Per 2020 wordt het abonnementstarief (19 euro) per maand ingevoerd voor de…

Financiële bijdrage voor hulpmiddelen en woningaanpassingen

Voor zorgvragers en daarmee de mantelzorgers met wie zij samen wonen in je gemeente, waarbij hulpmiddelen of woningaanpassingen noodzakelijk zijn. Wat is het? Het…