Ga naar de inhoud

Mantelzorgondersteuning

Werk je bij een steunpunt mantelzorg, een gemeente of in de zorg? Hieronder lees je wat jij kunt doen om mantelzorgers te ondersteunen.

Kindcheck en herkennen van jonge mantelzorgers

De Kindcheck is onderdeel van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Met de Kindcheck kan een...

Sofamodel

Als professional heb je in je werk te maken met mantelzorgers van de zorgvragers voor wie je zorgt. Samenwerken...

Mantelscan

Het eigen netwerk (vrienden en familie) en zorgnetwerk van de zorgvrager maakt dat mantelzorgers de zorg kunnen...

Webinar Mantelzorgbeleid op de agenda

Geef ruimte aan mantelzorg! Zo klinkt onze oproep waarmee we aandacht vragen voor dit urgente...

Mantelzorgwaardering door gemeente

Door mantelzorgwaardering te verstrekken laat je als gemeente zien dat je mantelzorgers waardeert en erkent. De...

Mantelzorgers ondersteunen

Als mantelzorgers langere tijd zorg verlenen, lopen zij het risico overbelast te raken. Dat kan er bijvoorbeeld...

Gemeenten en mantelzorg

Als gemeente heb je de verantwoordelijkheid om mantelzorgers te ondersteunen. Mantelzorgers dragen er aan bij dat...

Keukentafelgesprek

Als inwoners van de gemeente hulp nodig hebben uit de Wmo of Jeugdwet vragen zij een gesprek aan bij de gemeente...

Zorgprofessionals en mantelzorg

Werk je als zorgprofessional in een instelling, ziekenhuis of bij de thuiszorg? Dan heb je regelmatig te maken...

Huisartsen en mantelzorg

Een op de vijf patiënten in een huisartsenpraktijk is mantelzorger. En veel van je patiënten hebben een...

Zorgorganisaties en mantelzorg

Als zorgorganisatie heb je regelmatig contact met de mantelzorgers van je cliënten. Voor je...

Vragenlijsten voor mantelzorgers

Vragenlijsten en mantelzorgtesten kunnen helpen om de belasting van mantelzorgers in kaart te brengen. Door...

Financiële regelingen

Welke financiële regelingen kun je als gemeente inzetten om mantelzorgers te ondersteunen? Hieronder vind je...

Mantelzorgwaardering: geldbedrag of cadeaubon

Voor mantelzorgers, die mantelzorg geven aan een hulpbehoevende in de gemeente. Wat is het? Mantelzorgwaardering...

Tegenprestatie en (tijdelijke) ontheffing sollicitatieplicht bijstand

Voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering. Wat is het? Volgens de Participatiewet kunnen gemeenten een...

Vrijwilligersverzekering voor mantelzorgers

Voor alle vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente. Wat is het? Bij veel gemeenten zijn mantelzorgers...

Individuele bijzondere bijstand

Voor alle inwoners in de gemeente met noodzakelijke uitgaven die voortkomen uit bijzondere omstandigheden, en die...

Maatwerk bij kostendelersnorm

Voor mantelzorgers die samenwonen met de hulpbehoevende en een bijstandsuitkering hebben. Wat is het? De...

Parkeervergunning of OV-vergoeding

Voor mantelzorgers van de hulpbehoevende, die woont in een betaald parkeergebied in de gemeente of voor...

Blijverslening

Voor senioren, die woningaanpassingen willen realiseren waarmee zij langer thuis kunnen blijven wonen of een...

Collectieve zorgverzekering

Voor alle inwoners in de gemeente met een laag inkomen. Wat is het? De gemeente kan een collectief...

Tegemoetkoming meerkosten Wmo

Voor chronisch zieken en gehandicapten die in de gemeente wonen. Wat is het? Meerkosten zijn de extra kosten die...

Creatieve maatwerkoplossingen

Niet alle mantelzorgers zijn geholpen met hulp binnen bestaande regelingen. Soms kan het nodig zijn om af te...

Verlagen of kwijtschelden eigen bijdrage Wmo

Voor alle inwoners (met een laag inkomen) Wat is het? Per 2020 wordt het abonnementstarief (19 euro) per maand...

Financiële bijdrage voor hulpmiddelen en woningaanpassingen

Voor zorgvragers en daarmee de mantelzorgers met wie zij samen wonen in je gemeente, waarbij...