Mantelzorgondersteuning

Mantelscan

Het eigen netwerk (vrienden en familie) en zorgnetwerk van de zorgvrager maakt dat mantelzorgers de zorg kunnen delen en volhouden. Mantelzorgondersteuners en professionals/vrijwilligers in zorg en welzijn kunnen de Mantelscan gebruiken als een hulpmiddel om het eigen steunnetwerk en zorgnetwerk in kaart te brengen.

De Mantelscan bevat een ecogram en genogram waarmee je de informatie uit het zorgnetwerk in beeld brengt. Hierover kun je met de mantelzorger in gesprek gaan. Wat is de kracht van het netwerk en zijn er risico’s? Het kan een aanleiding zijn voor een familiegesprek of het versterken van het netwerk.

De Mantelscan is opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies van Movisie, met de beoordeling Goed onderbouwd.

Meer informatie nodig?