Acht concrete beloftes aan mantelzorgers in gemeente Wijchen

Om (ondersteunings-)behoeften van mantelzorgers in beeld te krijgen voerde, MantelzorgNLpro voor gemeente Wijchen een onderzoek uit. Een kwantitatieve behoeftepeiling en verdiepende gesprekken met mantelzorgers en professionals leverden duidelijke aanbevelingen op. Met een grote groep stakeholders werden de aanbevelingen verder aangescherpt om optimaal aan te sluiten op de lokale mogelijkheden. Nu pakt de gemeente Wijchen door, op basis van 8 concrete beloftes aan mantelzorgers.

Doorpakken voor mantelzorgers

In de gemeente Wijchen zorgen zo’n 12.000 inwoners voor een ander. De gemeenteraad zet in op het extra ondersteunen van deze mantelzorgers en maakte éénmalig € 30.000 vrij om mantelzorgers beter te ondersteunen.

Mantelzorgers verdienen extra ondersteuning. Daarom investeren we in een ‘mantelzorgvriendelijke’ gemeente, waar we de mantelzorger hulp en ondersteuning bieden op een manier die bij hem/haar past. Het helpt bijvoorbeeld als zorgtaken van mantelzorgers tijdelijk door iemand anders overgenomen worden. Ook is het belangrijk dat als jongeren opgroeien met ziekte in het gezin, zij wel een diploma kunnen halen.’

Wethouder Bea Schouten


Vraaggerichte ondersteuning

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek door MantelzorgNLpro zijn vier speerpunten geformuleerd:

 1. Vinden: investeer in het ‘vinden’ van mantelzorgers
 2. Versterken: versterk de positie van mantelzorgers
 3. Verbinden: intensiever samenwerken is een voorwaarde voor het goed kunnen vinden en versterken van mantelzorgers
 4. Verlichten: zorg voor een goed ondersteuningsaanbod en informeer mantelzorgers hierover. Versterk de draaglast en draagkracht van mantelzorgers.

8 beloftes

Met de volgende 8 beloftes gaat de gemeente concreet aan de slag:

 1. Wij zorgen voor een heldere informatievoorziening
 2. Wij zorgen dat u onafhankelijk advies en hulp krijgt
 3. Wij bieden u steun
 4. Wij bieden diverse trainingen aan
 5. We bieden praktische hulp
 6. We bieden ruimte om even op adem komen
 7. We bieden financiële ondersteuning/waardering
 8. We onderzoeken moderne technieken/eHealth

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met Team advies via advies@mantelzorg.nl.


Downloads


Bekijk ook deze cases

Van steunpunt mantelzorg tot Mantelzorgcentrum Nunspeet

Gemeenten
Mantelzorgondersteuning
Adviestraject