Van steunpunt mantelzorg tot Mantelzorgcentrum Nunspeet

In het mantelzorgbeleid van gemeente Nunspeet ligt de nadruk op preventief werken, om zo meer mantelzorgers vroegtijdig te bereiken. Hiervoor is nodig dat aandacht voor mantelzorgers deel uit maakt van het werk van alle professionals en sociale verbanden. Met deze opdracht ging MantelzorgNLpro aan de slag. We begeleidden de transitie van steunpunt mantelzorg tot een expertisecentrum mantelzorg: Mantelzorgcentrum Nunspeet.

In het project gaven we vorm, inhoud en uitvoering aan missie, visie en strategie van Mantelzorgcentrum Nunspeet als expertisecentrum. We realiseerden een brede samenwerking en commitment bij 38 maatschappelijke partners en verzorgden coaching on the job van betrokken medewerkers.

Een mooi project dat past in de huidige tendens dat mantelzorgondersteunende organisaties zich ontwikkelen tot expertisecentrum, waarbij niet mantelzorgers rechtstreeks worden ondersteund, maar de organisatie fungeert als expert en vraagbaak voor beroepskrachten onder meer zorg en welzijn.

Lees meer over de omslag naar een expertisecentrum mantelzorg.

Meer weten?

Neem dan contact op met de adviseurs van MantelzorgNLpro via advies@mantelzorg.nl.


Bekijk ook deze cases

Van steunpunt mantelzorg tot Mantelzorgcentrum Nunspeet

Gemeenten
Mantelzorgondersteuning
Adviestraject

Opleiding Mantelzorgondersteuning 2.0

Mantelzorgondersteuners
Mantelzorgondersteuning
Opleiding

Lees meer over Mantelzorgcentrum Nunspeet