Omslag naar Expertisecentrum Mantelzorg, hoe werkt dat?

Met de veranderende maatschappelijke opgaven komt ook de veranderende rol van mantelzorgondersteunende organisaties. Organisaties die zich eerder bezig hielden met de directe ondersteuning van mantelzorg, ontwikkelen zich nu tot expert en vraagbaak voor professionals in zorg en welzijn, oftewel tot een expertisecentrum mantelzorg.

De verandering

Een expertisecentrum mantelzorg is de plek waar deze professionals advies en informatie kunnen inwinnen, waar kennis is over het aanbod van ondersteuningsmogelijkheden, lokaal en regionaal en waar de regierol wordt aangenomen als coördinator en facilitator van het lokale speelveld.

De werkwijze

Kennis en vaardigheden worden overgedragen via netwerkbijeenkomsten rond een bepaald thema, trainingen en productontwikkeling. Andere bezigheden: toegankelijke informatievoorziening, hiaten in mantelzorgondersteuning signaleren en doorgeven aan gemeenten en betrokken organisaties. Maar ook het meedenken over mantelzorgbeleid en het aanjagen van innovatie projecten.

Professionalisering medewerkers

De omslag in werken en organiseren van mantelzorgondersteunende organisaties vraagt om een professionaliseringsslag van betrokken medewerkers.

Denk daarbij aan:

  • Kunnen optreden als belangenbehartiger en adviseur
  • Op de hoogte zijn van wet- en regelgeving en gemeentelijke kaders
  • Aanleren van trainingsvaardigheden
  • Kunnen netwerken en samenwerken

Ondersteuning door MantelzorgNLpro

De doorontwikkeling van steunpunt naar expertisecentrum mantelzorg vraagt iets van de ontwikkeling van de organisatie, van de medewerkers en van de samenwerking met lokale partners. Dit maakt dat het maatwerktrajecten zijn waarin de herkenbare stappen steeds in een andere route worden gezet.

Adviseurs van MantelzorgNL kunnen je helpen met een traject op maat met een combinatie van projectmatmanagement en coaching on job bij inhoudelijke ontwikkelingen.

Lees hoe MantelzorgNLpro voor gemeente Nunspeet het traject van steunpunt naar mantelzorgcentrum begeleidde.

Meer weten? Stuur een mail naar advies@mantelzorg.nl