Overbelaste mantelzorgers signaleren en ondersteunen

Een overbelaste mantelzorger is iemand die constant te veel op zijn of haar bordje heeft. Dit heeft negatieve effecten op het leven en gezondheid van de mantelzorger.

Waardoor ontstaat overbelasting?

Risicofactoren voor overbelasting zijn:

  • mantelzorg die 24/7 uur door gaat
  • voor langere tijd zorgen
  • samenwonen met de zorgvrager
  • een persoonlijkheidsverandering van de zorgvrager

Hoe herken je overbelasting?

Overbelasting kun je herkennen aan bijvoorbeeld een constant gevoel van tijdsdruk, geen tijd voor scholing, werk of vrije tijd, gezondheids- of psychische klachten, gedragsproblemen zoals rusteloosheid en meer roken en drinken.

Vragenlijsten en mantelzorgtesten kunnen helpen om de belasting van mantelzorgers in kaart te brengen. Door mantelzorgers regelmatig deze testen te laten invullen, kun je de belasting op langere termijn bepalen. We zette er een aantal op een rij:

Bekijk de vragenlijsten voor mantelzorgers

Hoe kun je mantelzorgers helpen?

Van persoonlijke begeleiding tot emotionele steun, van praktische hulp tot vervangende zorg. Er zijn verschillende manieren om mantelzorgers te ondersteunen. Maar het begint bij een goed gesprek om te achterhalen waar de mantelzorger behoefte aan heeft.

Lees meer in de Factsheet Ondersteuning van overbelaste mantelzorgers.

Factsheet Ondersteuning van overbelaste mantelzorgers

Een overbelaste mantelzorger is iemand bij wie vanwege een combinatie van factoren, waaronder de mantelzorg, het evenwicht tussen draagkracht en draaglast voortdurend…