De mogelijkheden van e-health

Met de toenemende mogelijkheden van technologie, nemen ook de mogelijkheden van e-health toe. Dat kan voor mantelzorgers voordelen hebben, maar er zitten ook zekere risico’s in. Wat verstaan we onder digitale zorg en hoe kun je ervoor zorgen dat deze zorg goed benut wordt?

Wat is e-health?

Onder e-health verstaan we zorgverlening waarbij gebruik wordt gemaakt van technologische hulpmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan het meten van de eigen bloeddruk met een app, een consult met de dokter via een webcam of het uitwisselen van gezondheidsgegevens via een beveiligde website.

Voorbeelden

  • Beeldbellen, waarbij zorgvrager, mantelzorger en/of zorgverlener elkaar zowel kunnen horen als zien. Via programma’s als Skype, Whats’app, FaceTime (Apple) en HangOut (Google).
  • Apps voor zorg delen, organiseren van de zorg met zorgverleners en andere mantelzorgers.
  • Apps met informatie over de ziekte 
  • Online coaching of cursus (bijv. Coachfriend Mantelzorg)

Wat kun je als professional met digitale zorg?

Je kunt:

  • met mantelzorgers in gesprek gaan over de mogelijkheden van digitale zorg
  • mantelzorgers laten zien welke mogelijkheden er zijn, bijvoorbeeld op de websites Digitalezorggids.nl en zorgvannu.nl.
  • de belangen van mantelzorgers behartigen bij de uitrol van nieuwe technologieën
  • zelf technologie inzetten of laten ontwikkelen